ELYSÉES SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 33 70544 14482 85618 83429 462
Bankové úvery 0,000030 30419 3330,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,55560,61760,98290,35250,3622
Časové rozlíšenie aktív 370,0013 33913 591734,00607,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0024-0,0615-1,12-0,94860,4650
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,40-2,5821,51-2,21-1,69
Celkové tržby 86 69182 119105 21856 8750,0000
Celkový dlh 57 74772 09579 17534 39972 035
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 17719 0706 380-8 837-19 798
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 17711 23412 9538 83719 798
Čistý cash flow -57,00-1 7194 116-14 76519 798
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -15 885-16 3645 187-12 961-21 905
Čistý zisk -15 885-17 3244 227-13 921-21 905
Čistý zisk v minulom roku -17 3244 227-13 921-11 590-28 425
Cudzie zdroje 24 04227 951-3 68115 56542 573
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000030 30419 3330,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,000030 30419 3330,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 90,144,84129,107,6533,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 90,031,62122,616,0533,27
Doba obratu aktív 150,85196,21347,69120,87226,05
Doba obratu pohľadávok 90,144,84129,107,6533,27
Doba obratu zásob 0,00000,000015,0318,7123,84
Doba splácania záväzkov 514,07331,91690,80493,48582,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 255,24184,68250,22219,55551,59
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 185,88301,17440,26219,060,0000
EBIT v minulom roku -16 3645 187-12 961-10 630-28 221
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -15 885-16 3645 187-12 961-21 905
EBITDA 2 631-4 49819 224-9 311-16 491
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 631-4 49819 224-9 311-16 491
Finančná páka -1,40-1,5822,51-1,21-0,6920
Finančné účty 11 17711 23412 9538 83719 798
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,71330,6332-0,04440,82641,45
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,7133-0,63320,0444-0,8264-1,45
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 533-4 58254 596-10 417-16 606
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,690,94130,71971,822,44
Krátkodobé pohľadávky 20 1401 08930 7661 1924 336
Krátkodobé záväzky 57 02841 55159 62834 21071 891
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000204,00
Náklady na predaný tovar 66 89370 15954 11347 99445 084
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 40 49145 69331 50625 30319 857
Neobežný majetok 2 01818 48224 2496 7743 424
Obežný majetok 31 31712 32345 01611 32625 431
Obrat aktív 2,421,861,053,021,61
Obrat neobežného majetku 40,414,443,598,4013,89
Obrat obežného majetku 2,606,661,935,021,87
Obrat zásob 0,00000,000024,2919,5115,31
Odpisy 23 41811 78215 5522 5445 299
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 7095 8917 7761 2725 299
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 7095 8917 7761 2720,0000
Osobné náklady 22 35520 53417 62916 5960,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 98,0084,00628,001 106115,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 20 62037 70238 00215 1860,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 533-5 54219 779-11 377-16 606
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6607-7,360,18370,89440,5145
Podiel EBIT k aktívam -0,4713-0,37070,0626-0,6882-0,7435
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,4713-0,37070,0626-0,6882-0,7435
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,6811-6,310,22330,84290,5163
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,33160,25450,15630,46920,6720
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,531,720,53631,870,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,36200,26171,040,35100,0552
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,65570,58241,860,53510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,32030,37010,99060,46400,4695
Pohľadávky z obchodného styku 20 115364,0029 218942,004 336
Pohotová likvidita II. stupeň 0,55560,61760,96110,31460,3441
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -421,79-16,26-0,8943-1,052,15
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,68650,23330,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,711,630,95561,832,45
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,40-2,5821,51-2,21-1,69
Pridaná hodnota 14 65911 96032 8698 8812 488
Primárna platobná neschopnosť 1,03103,581,3016,120,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,4713-0,39240,0510-0,7391-0,7435
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,66070,61981,150,89440,5145
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 21,95-16,034,12-3,69-4,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 21,95-16,034,12-3,69-4,37
Služby 21 42422 28621 33919 53320 823
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 70544 14482 85618 83429 462
Spotreba materiálu… 4 9782 1801 2683 1584 404
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000030 30419 3330,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 86 55282 119104 98256 87547 572
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 0000,000018 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 59 15274 11959 06650 27547 572
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 4008 00027 9166 6000,0000
Účtovný cash flow -57,00-1 7194 116-14 76519 798
Úročený dlh 0,000030 30419 3330,00000,0000
Vlastné imanie -24 042-27 9513 681-15 565-42 573
Všetky záväzky 57 74772 09579 17534 39972 035
Výsledok hospodárenia -15 787-16 2805 815-11 855-21 790
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 787-16 2805 815-11 855-21 790
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 885-17 3244 227-13 921-21 905
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -17 3244 227-13 921-11 590-28 425
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 885-16 3645 187-12 961-21 905
Zásoby 0,00000,00001 2971 2971 297
Záväzky 57 74772 09579 17534 39972 035
Záväzky z obchodného styku 20 62037 70238 00215 1860,0000
Zisk pred zdanením -15 885-16 3645 187-12 961-21 905
Zmena EBIT 0,9707-3,15-0,40021,220,7762
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000015 8570,00000,0000