476com, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 374 810225 761178 508181 138113 277
Bežná likvidita III. stupeň 1,441,061,021,031,07
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,06740,60760,0082-0,0170-0,0280
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,2716,7741,0439,6314,31
Celkové tržby 136 57952 0821 48270 3740,0000
Celkový dlh 260 263213 054174 262176 680105 879
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 28 42828 42620 74020 629-5 807
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,74560,1625-0,1431-0,01310,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -7 723-7 721-35,0076,00207,00
Čistý cash flow -7 723-7 721-35,0076,00207,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 128 91010 712748,0038,0051,00
Čistý zisk 101 8398 462-212,00-922,0051,00
Čistý zisk v minulom roku 8 462-212,00-922,00-2 017265,00
Cudzie zdroje -114 547-12 707-4 246-4 458-7 398
Daň z príjmov 27 0712 250960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 250960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 27 0712 250960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 3751 63643 9731 1282 047
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 3761 63944 0591 1302 058
Doba obratu aktív 1 3471 58243 9651 1292 051
Doba obratu pohľadávok 1 3751 63643 9731 1282 047
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 048
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 860,861 34837 804971,852 017
EBIT v minulom roku 10 712748,0038,00-1 057265,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 128 91010 712748,0038,0051,00
EBITDA 93 90210 712799,00-1 473230,00
EBITDA marža 0,68750,20570,5391-0,02090,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 93 90210 712799,00-1 473230,00
Efektívna daňová sadzba 0,21000,21001,2825,260,0000
Finančná páka 3,2717,7742,0440,6315,31
Finančné účty -7 723-7 721-35,0076,00207,00
Hrubá marža 0,68750,20570,5553-0,01610,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 163 91810 712748,001 732106,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,63910,85200,85990,86110,9836
Krátkodobé finančné výpomoci 20 70520 70520 70520 705-5 600
Krátkodobé pohľadávky 382 533233 482178 543181 062113 070
Krátkodobé záväzky 239 558192 349153 493155 975111 415
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 129 568121 81888 04387 8140,0000
Náklady na predaný tovar 7 66941 370659,0059 71119 855
Obežný majetok 374 810225 761178 508181 138113 277
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000051,00183,00124,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 101 8398 462-212,00-922,0051,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,75300,2533-0,0085-0,03660,0284
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,95310,32060,02990,00150,0274
Pohľadávky z obchodného styku 382 881233 830178 891181 409113 657
Pohotová likvidita II. stupeň 1,441,061,021,031,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 14,831,65121,31-58,66-35,74
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69440,94370,97620,97540,9347
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,2716,7741,0439,6314,31
Pridaná hodnota 93 90210 712823,00-1 131305,00
Primárna platobná neschopnosť 0,33840,52100,49220,48410,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,88910,6659-0,0499-0,20680,0069
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,7719,89218,10-119,95460,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,7719,89218,10-119,95460,34
Služby 7 66941 370659,005 96819 854
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 374 810225 761178 508181 138113 277
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000053 7431,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 70520 70520 70520 705-5 600
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 136 57952 0821 48260 27420 160
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 35 0080,00000,00001 6940,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 101 57152 0821 48258 58020 160
Účtovný cash flow -7 723-7 721-35,0076,00207,00
Úročený dlh 20 70520 70520 70520 705-5 600
Vlastné imanie 114 54712 7074 2464 4587 398
Všetky záväzky 260 263213 054174 262176 680105 879
Výsledok hospodárenia 128 91010 712799,00221,00230,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 128 91010 712799,00221,00230,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 101 8398 462-212,00-922,0051,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 462-212,00-922,00-2 017265,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 128 91010 712748,0038,00106,00
Záväzky 260 263213 054174 262176 680105 879
Záväzky z obchodného styku 129 568121 81888 04387 8140,0000
Zisk pred zdanením 128 91010 712748,0038,00106,00
Zmena EBIT 12,0314,3219,68-0,03600,1925

Činnosti firmy
Prípravné práce k realizácii stavby
Obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
Čistiace a upratovacie služby
Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Vedenie účtovníctva
Správa bytového/nebytového fondu
Prenájom hnuteľných vecí
Výroba chuťových prísad a korenín
Výroba nápojov
Výroba kŕmnych zmesí
Prieskum trhu a verejnej mienky
Faktoring a forfaiting
Finančný leasing
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
Kuriérske služby
Skladovanie
Služby verejných nosičov a poslov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou..
Vykonávanie odťahovej služby
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo..
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
Odevná výroba
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo..
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Textilná výroba
Poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie banky