FLOWTECH, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 43 42243 42242 14039 96915 057
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000010,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,041,040,89340,687312,19
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000010,00
Časové rozlíšenie aktív 112,00112,00112,00119,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,16070,16070,20950,13841,13
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,431,431,441,640,0874
Celkové tržby 20 53620 53617 83612 4240,0000
Celkový dlh 25 53325 53324 85724 8351 210
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 859-12 859-8 757-3 550-1 343
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 85912 8598 7573 5501 353
Čistý cash flow 4 1024 1025 2073 4371 353
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 0861 0862 6291 1304 130
Čistý zisk 606,00606,002 149650,004 130
Čistý zisk v minulom roku 2 1492 149650,00636,002 414
Cudzie zdroje -17 889-17 889-17 283-15 134-13 847
Daň z príjmov 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 142,28142,28156,63208,820,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 142,28142,28156,63208,820,0000
Doba obratu aktív 771,77771,77862,361 1740,0000
Doba obratu pohľadávok 142,28142,28156,63208,820,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000067,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 453,82453,82508,68729,620,0000
EBIT v minulom roku 2 6292 6291 1301 1172 414
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 0861 0862 6291 1304 130
EBITDA 7 1177 1178 6506 6875 141
EBITDA marža 0,34660,34660,48500,53820,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 1177 1178 6506 6875 141
Finančná páka 2,432,432,442,641,09
Finančné účty 12 85912 8598 7573 5501 353
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4120-0,4120-0,4101-0,3786-0,9196
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41200,41200,41010,37860,9196
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 0227 0228 5656 5725 072
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,58800,58800,58990,62140,0797
Krátkodobé pohľadávky 8 0058 0057 6547 1086 060
Krátkodobé záväzky 25 53325 53324 85724 8351 200
Materiál 5 4825 4825 6846 2917 332
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 16 02516 02511 7968 1296 510
Neobežný majetok 16 96416 96419 93322 901312,00
Obežný majetok 26 34626 34622 09516 94914 745
Obrat neobežného majetku 1,211,210,89480,54250,0000
Obrat obežného majetku 0,77950,77950,80720,73300,0000
Odpisy 5 9365 9365 9365 442942,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 9682 9682 9682 721942,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 9682 9682 9682 7210,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 95,0095,0085,00115,0069,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 666,00666,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 5426 5428 0856 0925 072
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7943
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75990,75991,020,78925,49
Pohľadávky z obchodného styku 8 0058 0057 6547 1086 060
Pohotová likvidita II. stupeň 0,82150,82150,66470,43396,13
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,36-4,36-3,32-4,40-10,23
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58800,58800,58990,62140,0804
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,431,431,441,640,0874
Pridaná hodnota 4 5114 5116 0404 2955 171
Rýchla likvidita I. stupeň 0,50360,50360,35230,14291,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,593,592,873,710,2354
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,593,592,873,710,2354
Služby 649,00649,00579,00536,00-115,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43 42243 42242 14039 96915 057
Spotreba materiálu… 15 37615 37611 2177 5936 625
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000010,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 53620 53617 83612 4240,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 53620 53617 83612 4240,0000
Účtovný cash flow 4 1024 1025 2073 4371 353
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000010,00
Vlastné imanie 17 88917 88917 28315 13413 847
Všetky záväzky 25 53325 53324 85724 8351 210
Výsledok hospodárenia 1 1811 1812 7141 2454 199
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 1811 1812 7141 2454 199
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 606,00606,002 149650,004 130
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 1492 149650,00636,002 414
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 0861 0862 6291 1304 130
Zásoby 5 4825 4825 6846 2917 332
Záväzky 25 53325 53324 85724 8351 210
Záväzky z obchodného styku 666,00666,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 0861 0862 6291 1304 130
Zmena EBIT 0,41310,41312,331,011,71