Miroslav Kapolka - MK - stav

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok201220112010