KLIEŠTIK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 32 31761 848183 643217 3470,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,031,131,030,96180,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00001 2141 4990,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -27,9112,0512,4232,030,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6758-1,24-0,29830,64660,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -43,4710,0444,91-51,020,0000
Celkové tržby 1 47595 374719 281696 1150,0000
Celkový dlh 33 07856 247179 643221 6920,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 611-49 853-117 344-167 0220,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -4,310,01680,01180,00880,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 61149 853117 344167 0220,0000
Čistý cash flow -21 242-67 491-49 678139 1580,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 3622 57611 9469 6670,0000
Čistý zisk -6 3621 6018 4896 1600,0000
Čistý zisk v minulom roku 1 6018 4896 160-23 1730,0000
Cudzie zdroje 761,00-5 601-4 0004 3450,0000
Daň z príjmov 0,0000960,002 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,002 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 958,0072,2127,1019,080,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 958,0043,2914,6218,040,0000
Doba obratu aktív 8 354372,3094,58114,120,0000
Doba obratu pohľadávok 958,0072,2127,1019,080,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,13441,720,0000
Doba splácania záväzkov 4 172482,68147,22173,400,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 8 125328,6885,78113,000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6,90194,89106,08138,110,0000
EBIT v minulom roku 2 57611 9469 667-18 8450,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 3622 57611 9469 6670,0000
EBITDA -5 857-17 95924 78737 0760,0000
EBITDA marža -3,97-0,18830,03450,05330,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 857-17 95924 78737 0760,0000
Finančná páka -42,4711,0445,91-50,020,0000
Finančné účty 28 61149 853117 344167 0220,0000
Hrubá marža -0,9092-0,04700,18290,18300,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 11848 42034 28436 6370,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,97260,88280,90700,99020,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 70611 99552 62136 3390,0000
Krátkodobé záväzky 31 43354 602166 559215 2140,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-1 19742,9659,130,0000
Materiál 0,00000,0000152,00265,000,0000
Nákladové úroky 0,000015,00577,00627,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 15,00577,00627,001 4480,0000
Náklady na predaný tovar 2 75365 122577 192567 7810,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 75041 290412 944453 0160,0000
Neobežný majetok 0,00000,000012 31210 3560,0000
Obežný majetok 32 31761 848170 117205 4920,0000
Obrat aktív 0,04370,98043,863,200,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,000057,5767,130,0000
Obrat obežného majetku 0,04370,98044,173,380,0000
Obrat zásob 0,00000,00002 717212,580,0000
Odpisy 0,00000,000016 77825 3060,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00008 38912 6530,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00008 38912 6530,0000
Osobné náklady 4 3434 573115 26798 4060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 261,00321,00505,00439,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 52,0022 047120 019171 4090,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 3621 60125 26731 4660,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 8,360,28582,12-1,420,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -7,200,35550,69934,530,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,88530,80610,63900,76850,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -3,24-1,020,87620,77260,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -14,40-0,7076-0,06910,19990,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,3088-0,98121,141,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,3088-0,98120,99631,030,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -15,04-1,11-0,07010,20020,0000
Pohľadávky z obchodného styku 3 7067 19228 38334 3530,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,031,131,030,95190,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-4 499-86,10221,940,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,020,90940,97821,020,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -43,4710,0444,91-51,020,0000
Pridaná hodnota -1 341-4 487131 552127 3780,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,01403,074,234,990,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 8,360,28582,12-1,420,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,91020,91300,70450,77610,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,65-3,137,255,980,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,65-3,137,255,980,0000
Služby 3,0014 529144 14587 6400,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 31761 848183 643217 3470,0000
Spotreba materiálu… 0,00009 30320 10327 1250,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 41293 985713 745695 1590,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000033 3505 0010,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 41260 635704 893683 9200,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00003 85111 2390,0000
Účtovný cash flow -21 242-67 491-49 678139 1580,0000
Úrokové krytie 0,0000171,7320,7015,420,0000
Vlastné imanie -761,005 6014 000-4 3450,0000
Všetky záväzky 33 07856 247179 643221 6920,0000
Výsledok hospodárenia -5 8573 07912 90911 7700,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 8573 07912 90911 7700,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 3621 6018 4896 1600,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 6018 4896 160-23 1730,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 3622 56111 3699 0400,0000
Zásoby 0,00000,0000152,002 1310,0000
Záväzky 33 07856 247179 643221 6920,0000
Záväzky z obchodného styku 52,0022 047120 019171 4090,0000
Zisk pred zdanením -6 3622 56111 3699 0400,0000
Zmena EBIT -2,470,21561,24-0,51300,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000012 312101,000,00000,0000