Malung Trade, s. r. o., v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 196 231161 56697 772122 17021 045
Bankové úvery 19 50033 91446 24753 7470,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,201,041,391,301,83
Bežné bankové úvery 19 50033 91446 24753 7470,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4164-0,4330-0,7749-1,08-0,7623
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,09160,03121,180,93820,6291
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,6518,913,996,051,22
Celkové tržby 233 299208 764244 837271 4760,0000
Celkový dlh 170 575153 45178 196104 83711 546
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 8 81830 40031 07735 077-7 241
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 6823 51415 17018 6707 241
Čistý cash flow 10 6823 51415 17018 6707 241
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 61711 4978 45810 4281 636
Čistý zisk 7 5414 4462 0863 1401 636
Čistý zisk v minulom roku 4 4462 0863 1406 166-10 436
Cudzie zdroje -25 656-8 115-19 576-17 333-9 499
Daň z príjmov 2 004960,00960,001 6030,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 6032 7820,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 004960,00960,001 6030,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 138,56127,8728,4217,7440,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 138,56113,0621,8814,0040,51
Doba obratu aktív 337,11282,66145,76164,26109,22
Doba obratu pohľadávok 138,56127,8728,4217,7440,51
Doba obratu zásob 291,10307,37323,64456,770,0000
Doba splácania záväzkov 471,51460,0286,72141,5067,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 200,30196,8119,1326,7559,74
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 458,13454,9672,6982,570,0000
EBIT v minulom roku 11 4978 45810 42810 851-10 436
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 61711 4978 45810 4281 636
EBITDA 2 84522 78519 34521 2682 580
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 84522 78519 34521 2682 580
Finančná páka 7,6519,914,997,052,22
Finančné účty 10 6823 51415 17018 6707 241
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 43 36621 92618 88720 8562 122
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59420,69630,13120,16290,5470
Krátkodobé pohľadávky 80 65573 09119 06713 1937 805
Krátkodobé záväzky 116 592112 49412 83219 89911 511
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 113 283111 25810 75611 6120,0000
Krytie dlhovej služby 0,92613,743,573,740,0000
Nákladové úroky 3 0726 0915 4125 6850,0000
Nákladové úroky v minulom roku 6 0915 4125 6851 9030,0000
Náklady na predaný tovar 204 068182 826199 751235 51962 302
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 90 25589 25854 01251 3290,0000
Neobežný majetok 32 9139 79715 64326 0720,0000
Obežný majetok 163 318151 76982 12996 09821 045
Obrat aktív 1,081,292,502,223,34
Obrat neobežného majetku 6,4621,3015,6510,410,0000
Obrat obežného majetku 1,301,372,982,823,34
Obrat zásob 1,251,191,130,79910,0000
Odpisy 9 91610 42910 42910 4290,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 91610 42910 42910 4290,0000
Osobné náklady 1 7172 76924 54413 9430,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 145859,00458,00412,00458,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 17 45714 87512 51513 5691 636
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,20450,10730,54440,38780,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,09300,28910,83470,70050,1289
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,899,321,842,580,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,72191,961,291,480,0000
Pohľadávky z obchodného styku 80 65564 62514 67410 4127 805
Pohotová likvidita II. stupeň 0,67110,52320,57950,43271,31
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,40-2,31-1,29-0,9284-1,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,480,57692,803,280,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86930,94980,79980,85810,5486
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,6518,913,996,051,22
Pridaná hodnota 8 39825 80445 08635 9548 028
Primárna platobná neschopnosť 1,401,720,73301,120,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,29390,54790,10660,18120,1722
Rýchla likvidita I. stupeň 0,07850,02400,25680,25350,6291
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 59,966,734,044,934,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 59,966,734,044,934,48
Služby 104 27972 070126 551160 31645 199
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 196 231161 56697 772122 17021 045
Spotreba materiálu… 9 53421 49819 18823 87417 103
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 19 50033 91446 24753 7470,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 233 299208 630244 837271 47370 330
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 20 8330,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 204 714176 997101 28092 5070,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 75231 633143 557178 96670 330
Účtovný cash flow 10 6823 51415 17018 6707 241
Úročený dlh 19 50033 91446 24753 7470,0000
Úrokové krytie 4,111,891,561,830,0000
Vlastné imanie 25 6568 11519 57617 3339 499
Všetky záväzky 170 575153 45178 196104 83711 546
Výsledok hospodárenia 13 76212 3568 91610 8392 580
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 76212 3568 91610 8392 580
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 5414 4462 0863 1401 636
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 4462 0863 1406 166-10 436
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 5455 4063 0464 7432 124
Zásoby 71 98175 16447 89264 2355 999
Záväzky 170 575153 45178 196104 83711 546
Záväzky z obchodného styku 113 283111 25810 75611 6120,0000
Zisk pred zdanením 9 5455 4063 0464 7432 124
Zmena EBIT 1,101,360,81110,9610-0,1568