A&M INVEST, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 19 8360,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,84570,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,850,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 43 2910,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -19 8360,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 8360,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 19 8360,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 23 4550,00000,00000,00000,0000
Finančná páka -0,84570,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 19 8360,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,180,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,180,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,180,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 43 2910,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 19 8360,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,180,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,180,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,850,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 8360,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 19 8360,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -23 4550,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 43 2910,00000,00000,00000,0000
Záväzky 43 2910,00000,00000,00000,0000