JASNÁ Development s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 23 617489 23897 6072 282 4582 303 305
Bankové úvery 0,00000,00000,0000518 6210,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000518 6210,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 274
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,02-1,95-1,19-4,96-6,20
Celkové tržby 0,00000,00002 873 46981 5830,0000
Celkový dlh 1 132 4641 005 734617 2312 858 2862 745 966
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 22 58521 92921 7981 029 867237 047
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,0196-1,060,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 72621 38221 51329 43340 838
Čistý cash flow 20 72621 38221 51329 43340 838
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -591 0682 664116 35213 27136 085
Čistý zisk -592 3501 70456 204-86 636-57 974
Čistý zisk v minulom roku 1 70456 204-86 636-46 531-69 774
Cudzie zdroje 1 108 847516 496519 624575 828442 661
Daň z príjmov 0,0000960,002 384960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 384960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,002 384960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000027 774 310408,6313 935
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,0000371,1913 935
Doba obratu aktív 0,00000,000035 626 55566 9211 451 997
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000027 774 310408,6313 935
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000011 802
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000209 386 99552 7391 089 730
EBIT v minulom roku 2 664116 35213 27150 45325 688
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -591 0682 664116 35213 27136 085
EBITDA -592 023248,00-509 71513 63336 259
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -592 023248,00-509 71513 63336 259
Finančná páka -0,0213-0,9472-0,1878-3,96-5,20
Finančné účty 20 72621 38221 51329 43340 838
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 46,951,065,320,25230,1922
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -46,95-1,06-5,32-0,2523-0,1922
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -592 137164,005 214 78313 27136 083
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 46,111,975,880,78810,7505
Krátkodobé finančné výpomoci 43 31143 31143 311540 679277 885
Krátkodobé pohľadávky 2 891467 85676 09413 93722 105
Krátkodobé záväzky 1 088 896962 166573 6631 798 7681 728 640
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 747 066792 466402 466710 5330,0000
Krytie dlhovej služby -461,800,0000-8,820,13780,3855
Nákladové úroky 1 2820,000057 76498 94794 059
Nákladové úroky v minulom roku 0,000057 76498 94796 02495 462
Náklady na predaný tovar 592 02322,00494 81550 47253 463
Neobežný majetok 0,00000,00000,00002 239 0882 239 088
Obežný majetok 23 617489 23897 60743 37062 943
Osobné náklady 0,0000-287,0011 46310 8370,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 114,0084,002 132362,00176,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -592 3501 70456 204-86 636-57 974
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5559-0,0036-0,1180-0,17920,3518
Podiel EBIT k aktívam -25,030,00541,190,00580,0157
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -25,030,00541,190,00580,0157
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,5548-0,0056-0,24440,02740,0628
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,87760,04370,22040,01290,0177
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,000013,05-0,0232-0,28500,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,9892
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0767-43,17-3,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0767-43,17-3,510,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,000021 5132,3670,53
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,000012 66022 105
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 53,5024,1624,1519,5610,84
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 16,170,00000,37240,29750,4342
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,830,08850,44370,46410,1206
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 47,952,066,321,251,19
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,02-1,95-1,19-4,96-6,20
Pridaná hodnota -592 023-22,00-494 814-38 023-52 884
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,000056,120,0000
Rentabilita aktív, ROA -25,080,00350,5758-0,0380-0,0252
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5342-0,0033-0,10820,15050,1310
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,914 055-1,21209,6675,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,914 055-1,21209,6675,73
Služby 592 02322,00494 80450 47253 463
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 617489 23897 6072 282 4582 303 305
Spotreba materiálu… 0,00000,000011,000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 43 31143 31143 3111 059 300277 885
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00002 863 31612 449579,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00002 863 3150,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00001,000012 449579,00
Účtovný cash flow 20 72621 38221 51329 43340 838
Úročený dlh 43 31143 31143 3111 059 300277 885
Úrokové krytie -461,050,00002,010,13410,3836
Vlastné imanie -1 108 847-516 496-519 624-575 828-442 661
Všetky záväzky 1 132 4641 005 734617 2312 858 2862 745 966
Výsledok hospodárenia -592 023248,00117 52813 63336 259
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -592 023248,00117 52813 63336 259
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -592 3501 70456 204-86 636-57 974
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 70456 204-86 636-46 531-69 774
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -592 3502 66458 588-85 676-57 974
Záväzky 1 132 4641 005 734617 2312 858 2862 745 966
Záväzky z obchodného styku 747 066792 466402 466710 5330,0000
Zisk pred zdanením -592 3502 66458 588-85 676-57 974
Zmena EBIT -221,870,02298,770,26301,40
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00002 236 0720,00000,0000