Lukáš Valent

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20122010