STRECHÁR SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 15 07815 73716 00714 24613 070
Bežná likvidita III. stupeň 1,490,74142,013,643,88
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000-300,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2923-4,16-0,0561-0,6615-1,40
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,30480,40060,05511,713,97
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,997910,581,050,40950,3657
Celkové tržby 30 49636 68328 30613 8430,0000
Celkový dlh 7 53114 3788 2004 1393 500
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 206-5 650-438,00-6 686-13 370
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 2065 650438,006 68613 370
Čistý cash flow 2 2065 650438,006 68613 370
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 667-8 467-1 82046,00-791,00
Čistý zisk 6 187-8 947-2 300-434,00-791,00
Čistý zisk v minulom roku -8 947-2 300-434,00970,001 332
Cudzie zdroje -7 547-1 359-7 807-10 107-9 570
Daň z príjmov 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 102,5247,82200,76199,340,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 102,5247,82239,44199,340,0000
Doba obratu aktív 180,47156,58206,41375,63177,78
Doba obratu pohľadávok 102,5247,82200,76199,340,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000060,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 86,62140,34102,57103,3345,85
EBIT v minulom roku -8 467-1 82046,001 4501 332
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 667-8 467-1 82046,00-791,00
EBITDA 7 844-7 614-1 598233,00-462,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 844-7 614-1 598233,00-462,00
Efektívna daňová sadzba 0,0720-0,0567-0,263710,430,0000
Finančná páka 2,0011,582,051,411,37
Finančné účty 2 2065 650438,006 68613 370
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5005-0,0864-0,4877-0,7095-0,7322
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,50050,08640,48770,70950,7322
Hrubá marža 0,48670,33600,40570,72160,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 642-7 898-1 82046,00-585,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48000,89620,49690,27510,2579
Krátkodobé pohľadávky 8 5664 80615 5697 5600,0000
Krátkodobé záväzky 7 23714 1047 9543 9193 371
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 532,001 4141 793144,000,0000
Náklady na predaný tovar 15 65324 35616 8223 85420 296
Neobežný majetok 4 3065 2810,00000,00000,0000
Obežný majetok 10 77210 45616 00714 24613 370
Obrat aktív 2,022,331,770,97172,05
Obrat neobežného majetku 7,086,950,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,833,511,770,97172,01
Odpisy 975,00569,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 975,00569,000,00000,00000,0000
Osobné náklady 5 56014 09813 0829 5760,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 202,00284,00222,00187,00123,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 162-8 378-2 300-434,00-791,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,8198-6,58-0,2946-0,0429-0,0827
Podiel EBIT k aktívam 0,4422-0,5380-0,11370,0032-0,0605
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,4422-0,5380-0,11370,0032-0,0605
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,8503-5,18-0,22600,0045-0,0816
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,14630,35900,02740,46931,02
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,37461,141,140,95870,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,670,87440,87781,040,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,270,84050,87781,040,0000
Pohľadávky z obchodného styku 8 5664 80618 5697 5600,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,490,74142,013,643,88
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,42-0,2405-17,82-1,51-0,7158
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49950,91360,51230,29050,2678
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,997910,581,050,40950,3657
Pridaná hodnota 14 84312 32711 4849 9896 538
Rentabilita aktív, ROA 0,4103-0,5685-0,1437-0,0305-0,0605
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,8198-6,58-0,2946-0,0429-0,0827
Rýchla likvidita I. stupeň 0,30480,40060,05511,713,97
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,9601-1,89-5,1317,76-7,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,9601-1,89-5,1317,76-7,58
Služby 734,001 0464 58586,0017 588
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 07815 73716 00714 24613 070
Spotreba materiálu… 14 91923 31012 2373 7682 708
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 30 49636 68328 30613 84326 834
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 30 49636 68328 30613 84326 834
Účtovný cash flow 2 2065 650438,006 68613 370
Vlastné imanie 7 5471 3597 80710 1079 570
Všetky záväzky 7 53114 3788 2004 1393 500
Výsledok hospodárenia 6 869-8 183-1 598233,00-462,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 869-8 183-1 598233,00-462,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 187-8 947-2 300-434,00-791,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 947-2 300-434,00970,001 332
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 667-8 467-1 82046,00-585,00
Záväzky 7 53114 3788 2004 1393 500
Záväzky z obchodného styku 532,001 4141 793144,000,0000
Zisk pred zdanením 6 667-8 467-1 82046,00-585,00
Zmena EBIT -0,78744,65-39,570,0317-0,5938