VERA & GUARD s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 50 40482 55786 07638 8336 221
Bankové úvery 13 5782 5224 0000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,041,850,87800,91650,9903
Bežné bankové úvery 13 5782 5224 0000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2967-0,6285-0,0654-0,668657,45
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,061,180,0324-0,05650,7590
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,57160,58462,16-11,85-75,95
Celkové tržby 114 370115 87098 85553 3740,0000
Celkový dlh 18 33230 45658 87442 4126 304
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 061-30 2251 038-1 184-4 768
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 51732 7472 9621 1844 768
Čistý cash flow 9 51732 7471 778-2 3934 768
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 3071 749949,00979,00-3 057
Čistý zisk 2 5981 382741,00764,00-3 057
Čistý zisk v minulom roku 1 382741,00764,00-2 880179,00
Cudzie zdroje -32 072-52 101-27 2023 57983,00
Daň z príjmov 709,00367,00208,00215,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 367,00208,00215,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 709,00367,00208,00215,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 93,5573,43179,73280,24241,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 88,5059,77174,90280,2493,16
Doba obratu aktív 170,61260,06317,82289,051 033
Doba obratu pohľadávok 93,5573,43179,73280,24241,29
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000379,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 15,6687,74202,39315,391 043
EBIT v minulom roku 1 749949,00979,00-2 880179,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 3071 749949,00979,00-3 057
EBITDA 14 1079 75817 7021 064-2 983
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 1079 75817 7021 064-2 983
Finančná páka 1,571,583,16-10,85-74,95
Finančné účty 9 51732 7472 9621 1844 768
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6363-0,6311-0,31600,09220,0133
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63630,63110,3160-0,0922-0,0133
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 9029 68716 825979,00-3 057
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,09180,33740,63681,091,01
Krátkodobé pohľadávky 27 63923 31048 67637 6491 453
Krátkodobé záväzky 4 62627 85254 81442 3716 282
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 53426 4200,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 86 86495 68182 17351 4306 037
Neobežný majetok 13 24826 50034 4380,00000,0000
Obežný majetok 37 15656 05751 63838 8336 221
Obrat aktív 2,141,401,151,260,3533
Obrat neobežného majetku 8,144,372,870,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,902,071,911,260,3533
Odpisy 10 5957 93815 8760,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 5957 9387 9380,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00007 9380,00000,0000
Osobné náklady 13 16710 2066 756834,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 205,0071,00877,0085,0074,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000016 04841 6850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 1939 32016 617764,00-3 057
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,05690,02530,0237-0,213536,83
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07220,03200,0304-0,276750,11
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,18880,39670,03440,03050,7664
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62780,50550,4050-0,34840,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,6359
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,591,982,47-2,870,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88261,110,7371-2,870,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,08830,28260,0180-0,04882,17
Pohľadávky z obchodného styku 26 14818 97547 37037 649561,00
Pohotová likvidita II. stupeň 2,041,850,87800,91650,9903
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,37-1,59-15,30-1,500,0174
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,36370,36890,68401,091,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,57160,58462,16-11,85-75,95
Pridaná hodnota 20 97220 18916 682-2 394-3 839
Primárna platobná neschopnosť 0,09691,390,33881,110,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,08100,02650,0272-0,213536,83
Rýchla likvidita I. stupeň 0,52281,080,05040,02790,7590
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,303,123,3339,86-2,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,303,123,3339,86-2,11
Služby 35 61859 08259 16351 4303 156
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 50 40482 55786 07638 8336 221
Spotreba materiálu… 51 24636 59923 0100,00002 881
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 13 5782 5224 0000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 107 836115 87098 85549 0362 198
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00002 198
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 107 836115 87098 85549 0360,0000
Účtovný cash flow 9 51732 7471 778-2 3934 768
Úročený dlh 13 5782 5224 0000,00000,0000
Vlastné imanie 32 07252 10127 202-3 579-83,00
Všetky záväzky 18 33230 45658 87442 4126 304
Výsledok hospodárenia 3 5121 8201 8261 064-2 983
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 5121 8201 8261 064-2 983
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 5981 382741,00764,00-3 057
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 382741,00764,00-2 880179,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 3071 749949,00979,00-3 057
Záväzky 18 33230 45658 87442 4126 304
Záväzky z obchodného styku 2 53426 42016 04841 6850,0000
Zisk pred zdanením 3 3071 749949,00979,00-3 057
Zmena EBIT 1,891,840,9694-0,3399-17,08