IBK - SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 72 56646 39648 73176 02043 472
Bežná likvidita III. stupeň 5,254,424,661,681,21
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000426,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8263-0,5026-0,2647-1,228,26
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,481,870,90330,49500,2199
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,62220,27610,51633,28-55,48
Celkové tržby 213 176134 805169 481122 8370,0000
Celkový dlh 27 83410 03816 59258 23844 270
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -36 960-18 272-8 508-21 741-6 591
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 96018 2728 50821 7416 591
Čistý cash flow 36 96018 2728 50821 7416 591
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 6525 34116 78812 104-7 437
Čistý zisk 8 3744 21914 35710 401-7 437
Čistý zisk v minulom roku 4 21914 35710 4018 178-8 282
Cudzie zdroje -44 732-36 358-32 139-17 782798,00
Daň z príjmov 2 2781 1222 4311 7030,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 1222 4311 7033 0290,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 2781 1222 4311 7030,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,5354,3666,42150,46125,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,0447,0552,09145,93120,61
Doba obratu aktív 127,42126,19106,65230,30184,93
Doba obratu pohľadávok 16,5354,3666,42150,46125,07
Doba obratu zásob 137,86219,80127,4727,830,0000
Doba splácania záväzkov 156,64425,18237,18519,08163,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,6526,6320,61133,06127,51
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 93,9195,66-12,99116,060,0000
EBIT v minulom roku 5 34116 78812 10411 207-8 282
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 6525 34116 78812 104-7 437
EBITDA 16 9667 32818 01914 410-1 496
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 9667 32818 01914 410-1 496
Finančná páka 1,621,281,524,28-54,48
Finančné účty 36 96018 2728 50821 7416 591
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6164-0,7836-0,6595-0,23390,0184
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61640,78360,65950,2339-0,0184
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 6297 07717 78414 251-1 631
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,14630,21110,19330,57780,6895
Krátkodobé pohľadávky 9 41319 98530 34849 66529 401
Krátkodobé záväzky 10 6199 7929 41943 92129 974
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 3662 203-516,009 8200,0000
Náklady na predaný tovar 180 777103 985132 31296 02966 826
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 24 7448 40614 49530 8843 218
Neobežný majetok 16 8473 0774 8132 2597 054
Obežný majetok 55 71943 31943 91873 76135 992
Obrat aktív 2,862,893,421,581,97
Obrat neobežného majetku 12,3443,6134,6553,3312,16
Obrat obežného majetku 3,733,103,801,632,38
Obrat zásob 2,651,662,8613,110,0000
Odpisy 5 9771 736996,002 1485 754
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 9771 736996,002 1485 754
Osobné náklady 14 27920 09415 76811 5700,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 337,00251,00235,00159,00135,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 3515 95515 35312 549-1 683
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,18720,11600,44670,58499,32
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,17200,14590,42700,3771-0,5510
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50930,39380,17460,28600,1516
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,45640,66500,42420,43160,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,263,592,560,86800,2839
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,191,502,362,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,541,382,221,953,30
Pohľadávky z obchodného styku 7 99617 29923 80248 17028 351
Pohotová likvidita II. stupeň 4,373,914,131,631,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,21-1,99-3,78-0,81790,1211
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,38360,21640,34050,76611,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,62220,27610,51633,28-55,48
Pridaná hodnota 31 28730 21537 16926 80818 975
Primárna platobná neschopnosť 0,79610,1273-0,02170,20390,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,18720,11600,44670,58499,32
Rýchla likvidita I. stupeň 3,481,870,90330,49500,2199
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,641,370,92084,04-29,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,641,370,92084,04-29,59
Služby 57 65226 24927 93220 39222 993
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 72 56646 39648 73176 02043 472
Spotreba materiálu… 98 38169 33089 88544 75340 615
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 207 870134 200166 774120 48285 801
Tržby z predaja tovaru 25 5888 81616 19532 5293 402
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 182 282125 384150 57987 95382 399
Účtovný cash flow 36 96018 2728 50821 7416 591
Vlastné imanie 44 73236 35832 13917 782-798,00
Všetky záväzky 27 83410 03816 59258 23844 270
Výsledok hospodárenia 10 9895 59217 02312 262-7 250
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 9895 59217 02312 262-7 250
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 3744 21914 35710 401-7 437
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 21914 35710 4018 178-8 282
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 6525 34116 78812 104-7 385
Zásoby 9 3465 0625 0622 3550,0000
Záväzky 27 83410 03816 59258 23844 270
Záväzky z obchodného styku 6 3662 203-516,009 8200,0000
Zisk pred zdanením 10 6525 34116 78812 104-7 385
Zmena EBIT 1,990,31811,391,080,8980