5K Logistics, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 30 59117 65718 78915 32728 235
Bankové úvery 0,00000,00008,008,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,89640,66860,72611,151,56
Bežné bankové úvery 0,00000,00008,008,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 32,553,770,4388-0,2051-1,90
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,82750,63270,12020,03031,06
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -39,33-5,96-3,656,781,79
Celkové tržby 25 66023 9454 560900,000,0000
Celkový dlh 31 38921 21625 87713 35718 130
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 975-13 424-3 102-396,00-19 155
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,10760,1474-1,99-1,950,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 97513 4243 110404,0019 155
Čistý cash flow 25 97513 4243 110404,0019 155
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 7604 689-8 098-1 7531 359
Čistý zisk 2 7613 529-9 058-1 7531 359
Čistý zisk v minulom roku 3 529-9 058-1 753-6 382-351,00
Cudzie zdroje 798,003 5597 088-1 970-10 105
Daň z príjmov 999,001 160960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 160960,000,0000960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 999,001 160960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,7438,581 2556 05265,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,7236,501 2375 9686,32
Doba obratu aktív 435,14895,111 5046 216202,72
Doba obratu pohľadávok 30,7438,581 2556 05265,19
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000134,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 446,491 0762 0715 414130,17
EBIT v minulom roku 4 689-8 098-1 753-5 421-351,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 7604 689-8 098-1 7531 359
EBITDA 4 853-9 831-7 959-1 6431 773
EBITDA marža 0,1891-0,4106-1,75-1,830,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 853-9 831-7 959-1 6431 773
Finančná páka -38,33-4,96-2,657,782,79
Finančné účty 25 97513 4243 110404,0019 155
Hrubá marža 0,2238-0,3867-1,72-1,620,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 77723 527-8 098-1 7531 768
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,031,201,380,87090,6421
Krátkodobé pohľadávky 2 161761,0015 67914 9239 080
Krátkodobé záväzky 31 38921 21625 86913 34918 130
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 17556,000,0000300,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 19 91816 45912 4012 35449 065
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00008 293
Neobežný majetok 2 4553 4720,00000,00000,0000
Obežný majetok 28 13614 18518 78915 32728 235
Obrat aktív 0,83880,40780,24270,05871,80
Obrat neobežného majetku 10,452,070,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,91200,50760,24270,05871,80
Odpisy 1 017593,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 017593,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 76,00132,00139,00110,005,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 7784 122-9 058-1 7531 359
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -3,46-0,99161,28-0,88620,1345
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -4,71-1,321,14-0,88620,1345
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,84910,76030,16550,02640,6784
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,010,56060,68200,44890,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,65-15,610,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,011,860,68200,44890,3768
Pohľadávky z obchodného styku 2 160720,0015 46014 716880,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,89640,66860,72611,151,56
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,03070,26512,28-4,88-0,5275
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,031,201,380,87150,6421
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -39,33-5,96-3,656,781,79
Pridaná hodnota 5 742-9 259-7 841-1 4541 773
Primárna platobná neschopnosť 1,010,07780,00000,02040,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -3,46-0,99161,28-0,88980,1345
Rýchla likvidita I. stupeň 0,82750,63270,12020,03021,06
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,47-2,16-3,25-8,1310,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,47-2,16-3,25-8,1310,23
Služby 8 1996 337775,00297,0032 614
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 59117 65718 78915 32728 235
Spotreba materiálu… 11 71910 12211 6262 0578 158
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00008,008,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 66023 9454 560900,0050 838
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000016 7450,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 17 9100,00000,00000,000012 738
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 7507 2004 560900,0038 100
Účtovný cash flow 25 97513 4243 110404,0019 155
Úročený dlh 0,00000,00008,008,000,0000
Vlastné imanie -798,00-3 559-7 0881 97010 105
Všetky záväzky 31 38921 21625 87713 35718 130
Výsledok hospodárenia 3 8364 821-7 959-1 6431 773
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 8364 821-7 959-1 6431 773
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 7613 529-9 058-1 7531 359
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 529-9 058-1 753-6 382-351,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 7604 689-8 098-1 7531 768
Záväzky 31 38921 21625 87713 35718 130
Záväzky z obchodného styku 2 17556,000,0000300,000,0000
Zisk pred zdanením 3 7604 689-8 098-1 7531 768
Zmena EBIT 0,8019-0,57904,620,3234-3,87
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 5000,00000,00000,0000