3JARO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 10 2196 1896 7946 8787 441
Bežná likvidita III. stupeň 2,1812,897,0814,3315,50
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,84-1,08-1,16-1,08-1,07
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,1812,897,0814,3315,50
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,84490,08410,16460,07500,0690
Celkový dlh 4 680480,00960,00480,00480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 219-6 189-6 794-6 878-7 441
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 2196 1896 7946 8787 441
Čistý cash flow 10 2196 1896 7946 8787 441
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -171,00-125,00-84,00-83,00-85,00
Čistý zisk -171,00-125,00-564,00-563,00-565,00
Čistý zisk v minulom roku -125,00-564,00-563,00-565,00-562,00
Cudzie zdroje -5 539-5 709-5 834-6 398-6 961
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
EBIT v minulom roku -125,00-84,00-83,00-85,00-82,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -171,00-125,00-84,00-83,00-85,00
EBITDA -60,000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -60,000,00000,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-5,71-5,78-5,65
Finančná páka 1,841,081,161,081,07
Finančné účty 10 2196 1896 7946 8787 441
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5420-0,9224-0,8587-0,9302-0,9355
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54200,92240,85870,93020,9355
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -171,00-125,00-84,00-83,00-85,00
Krátkodobé záväzky 4 680480,00960,00480,00480,00
Náklady na predaný tovar 60,000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 10 2196 1896 7946 8787 441
Ostatné náklady na finančnú činnosť 111,00125,0084,0083,0085,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -171,00-125,00-564,00-563,00-565,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,1812,897,0814,3315,50
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5420-0,9224-0,8587-0,9302-0,9355
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,84490,08410,16460,07500,0690
Pridaná hodnota -60,000,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,1812,897,0814,3315,50
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -78,000,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -78,000,00000,00000,00000,0000
Služby 60,000,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 2196 1896 7946 8787 441
Účtovný cash flow 10 2196 1896 7946 8787 441
Vlastné imanie 5 5395 7095 8346 3986 961
Všetky záväzky 4 680480,00960,00480,00480,00
Výsledok hospodárenia -60,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -60,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -171,00-125,00-564,00-563,00-565,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -125,00-564,00-563,00-565,00-562,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -171,00-125,00-84,00-83,00-85,00
Záväzky 4 680480,00960,00480,00480,00
Zisk pred zdanením -171,00-125,00-84,00-83,00-85,00
Zmena EBIT 1,371,491,010,97651,04