A&C s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 33 48630 77032 62031 67423 530
Bežná likvidita III. stupeň 2,302,241,621,788,12
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000559,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,60-1,37-1,98-1,33-0,9715
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,061,701,541,626,89
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,78900,81161,310,82970,1451
Celkové tržby 24 87932 30923 28123 8780,0000
Celkový dlh 14 76813 78518 47414 3632 981
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 879-23 230-27 964-23 073-19 964
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 87923 23027 96423 07319 964
Čistý cash flow 29 87923 23027 96423 07319 964
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 7804 617-2 6854 3911 189
Čistý zisk 2 1892 839-3 1653 2991 189
Čistý zisk v minulom roku 2 839-3 1653 299-6 5368 899
Cudzie zdroje -18 718-16 985-14 146-17 311-20 549
Daň z príjmov 591,001 778480,001 0920,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 778480,001 0920,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 591,001 778480,001 0920,0000
Dlhodobé pohľadávky 99,0082,0093,0044,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,2586,5721,5935,1939,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,6586,4617,2531,6411,02
Doba obratu aktív 491,27361,94511,44484,17305,16
Doba obratu pohľadávok 51,7087,5423,0535,8639,00
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000046,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 213,24161,06285,02218,1337,60
EBIT v minulom roku 4 617-2 6854 391-6 5368 899
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 7804 617-2 6854 3911 189
EBITDA 2 8847 870521,007 5921 969
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 8847 870521,007 5921 969
Finančná páka 1,791,812,311,831,15
Finančné účty 29 87923 23027 96423 07319 964
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5590-0,5520-0,4337-0,5465-0,8733
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55900,55200,43370,54650,8733
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 7877 753449,007 5181 922
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43410,44500,55730,45050,1232
Krátkodobé pohľadávky 3 4257 3601 3772 3023 007
Krátkodobé záväzky 14 53513 69218 17914 2702 899
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 244,00381,00325,0084,000,0000
Náklady na predaný tovar 19 07022 60820 60113 60123 003
Neobežný majetok 0,00000,00003 1276 2550,0000
Obežný majetok 33 48630 77029 49325 41922 971
Obrat aktív 0,74301,010,71370,75391,20
Obrat neobežného majetku 0,00000,00007,443,820,0000
Obrat obežného majetku 0,74301,010,78930,93941,23
Odpisy 0,00003 1273 1283 1280,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00003 1273 1283 1280,0000
Osobné náklady 1 9471 0061 2021 4400,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 97,00117,0072,0074,0047,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 1895 966-37,006 4271 189
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,89230,75500,85730,72850,8484
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,200,71901,200,96630,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,988,372,237,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,982,040,61872,250,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,200,74861,200,96630,7094
Pohľadávky z obchodného styku 3 3847 3501 1002 070850,00
Pohotová likvidita II. stupeň 2,292,231,611,788,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6265-0,7312-0,5059-0,7503-1,03
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44100,44800,56630,45350,1267
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,78900,81161,310,82970,1451
Pridaná hodnota 5 8098 4222 67910 2775 141
Rýchla likvidita I. stupeň 2,061,701,541,626,89
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,121,7535,461,891,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,121,7535,461,891,51
Služby 15 47418 81413 78710 88819 924
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 48630 77032 62031 67423 530
Spotreba materiálu… 3 5963 7946 8142 7133 079
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24 87931 03023 28023 87828 144
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 87931 03023 28023 87828 144
Účtovný cash flow 29 87923 23027 96423 07319 964
Vlastné imanie 18 71816 98514 14617 31120 549
Všetky záväzky 14 76813 78518 47414 3632 981
Výsledok hospodárenia 2 8844 743-2 6074 4641 969
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 8844 743-2 6074 4641 969
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 1892 839-3 1653 2991 189
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 839-3 1653 299-6 5368 899
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 7804 617-2 6854 3911 925
Zásoby 83,0098,0059,000,00000,0000
Záväzky 14 76813 78518 47414 3632 981
Záväzky z obchodného styku 244,00381,00325,0084,000,0000
Zisk pred zdanením 2 7804 617-2 6854 3911 925
Zmena EBIT 0,6021-1,72-0,6115-0,67180,1336