60-MAX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 119 393130 772143 453149 166170 158
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000319,00225,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,19600,32140,50610,64621,85
Celkové tržby 42 26941 90138 96036 9410,0000
Celkový dlh 19 56331 80448 20558 553110 380
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 742-3 990-6 964-6 914-1 905
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 7423 9906 9646 9141 905
Čistý cash flow 4 7423 9906 964-17 7971 905
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 2574 6795 595-592,00-11 137
Čistý zisk 863,003 7194 635-1 552-11 137
Čistý zisk v minulom roku 3 7194 635-1 55232 387-8 224
Cudzie zdroje -99 830-98 968-95 248-90 613-59 778
Daň z príjmov 394,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,007 9770,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 394,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,587,2013,2754,1826,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,29650,91566,9722,1921,84
Doba obratu aktív 1 0411 1401 3441 512713,78
Doba obratu pohľadávok 1,587,2013,2754,1826,23
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000206,83
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000453,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 167,17273,88447,90589,65362,95
EBIT v minulom roku 4 6795 595-592,0040 364-8 224
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 2574 6795 595-592,00-11 137
EBITDA 13 09316 4177 83023 1982 826
EBITDA marža 0,30980,39180,20100,62800,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 09316 4177 83023 1982 826
Efektívna daňová sadzba 0,31340,20520,1716-1,620,0000
Finančná páka 1,201,321,511,652,85
Finančné účty 4 7423 9906 9646 9141 905
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8361-0,7568-0,6640-0,6075-0,3513
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83610,75680,66400,60750,3513
Hrubá marža 0,76150,81110,65280,74130,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 94815 9157 19922 6871 532
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,16050,24020,33330,38990,5085
Krátkodobé pohľadávky 181,00826,001 4165 3446 254
Krátkodobé záväzky 19 16731 40847 80958 15786 524
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 518,00490,00426,000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00001 434338,00
Náklady na predaný tovar 9 6607 87113 5258 61568 486
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00007 170
Neobežný majetok 113 192124 610133 753135 155157 711
Obežný majetok 6 2016 1629 70013 69212 222
Obrat aktív 0,35050,32010,27160,24130,5114
Obrat neobežného majetku 0,36970,33590,29130,26640,5517
Obrat obežného majetku 6,756,794,022,637,12
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00001,76
Odpisy 11 41811 0931 40222 55612 294
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 41811 0931 40211 27812 294
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,000011 2780,0000
Osobné náklady 15 60413 41512 40611 5030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 479,00502,00631,00511,001 294
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00002 2100,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 28114 8126 03721 0041 157
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,062,532,052,380,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,191,391,840,80401,51
Pohľadávky z obchodného styku 34,00105,00744,002 1895 206
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -21,05-24,80-13,685,09-31,38
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,16390,24320,33600,39250,6487
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,19600,32140,50610,64621,85
Pridaná hodnota 32 18933 98625 43527 38518 526
Primárna platobná neschopnosť 15,244,670,57261,010,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,491,946,162,5239,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,491,946,162,5239,06
Služby 5 3803 4095 6122 83311 422
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 119 393130 772143 453149 166170 158
Spotreba materiálu… 4 2804 4627 9135 78251 004
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 42 01641 85738 96036 00087 012
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 167,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00007 556
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 41 84941 85738 96036 00079 456
Účtovný cash flow 4 7423 9906 964-17 7971 905
Vlastné imanie 99 83098 96895 24890 61359 778
Všetky záväzky 19 56331 80448 20558 553110 380
Výsledok hospodárenia 1 8425 3246 428642,00-9 468
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 8425 3246 428642,00-9 468
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 863,003 7194 635-1 552-11 137
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 7194 635-1 55232 387-8 224
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 2574 6795 595-592,00-11 137
Zásoby 1 2781 3461 3201 4344 063
Záväzky 19 56331 80448 20558 553110 380
Záväzky z obchodného styku 518,00490,00426,002 2100,0000
Zisk pred zdanením 1 2574 6795 595-592,00-11 137
Zmena EBIT 0,26860,8363-9,45-0,01471,35
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,00001 110
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,00001 110