DFORG s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 251 731296 806355 192559 339726 880
Bežná likvidita III. stupeň 3,292,672,728,416,55
Časové rozlíšenie aktív 0,0000303,000,00005 3171 906
Časové rozlíšenie pasív 313,00306,001 342181,002 607
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3485-0,11010,0753-2,990,2721
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,39470,51080,40520,10600,1417
Celkové tržby 3 33316 48150 67340 839471 265
Celkový dlh 71 156100 247102 02853 58189 901
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -222 538-247 079-258 002-250 431-365 884
Čistá marža, Zisková marža, ROS -4,80-3,37-0,7621-0,82040,3486
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 222 538247 079258 002250 431407 384
Čistý cash flow -24 541-10 9237 571-156 95312 772
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -15 991-55 569-37 656-32 542214 150
Čistý zisk -15 991-55 569-38 616-33 503164 301
Čistý zisk v minulom roku -55 569-38 616-33 503164 301165 797
Cudzie zdroje -180 262-196 253-251 822-505 577-634 372
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,0049 849
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,0049 84948 406
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,0049 849
Dlhodobé pohľadávky 1 7811 8481 8491 8480,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00006 773212,201 638158,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00005 417172,82712,6970,53
Doba obratu aktív 0,0000112 9664 0245 024614,33
Doba obratu pohľadávok 0,00007 476233,141 655158,31
Doba splácania záväzkov 0,000055 5180,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000037 7451 139471,6739,68
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000011 9080,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -55 569-37 656-32 542214 150214 203
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -15 991-55 569-37 656-32 542214 150
EBITDA 6 608-10 6782 7871 749296 170
EBITDA marža 1,98-0,64790,05500,04280,6285
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 608-10 6782 7871 749296 170
Finančná páka 1,401,511,411,111,15
Finančné účty 222 538247 079258 002250 431407 384
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7161-0,6612-0,7090-0,9039-0,8727
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71610,66120,70900,90390,8727
Hrubá marža -1,22-0,50350,00270,17170,5996
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 60719 53636 964389,00366 918
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000041 500
Krátkodobé pohľadávky 9 88417 79518 732182 386187 320
Krátkodobé záväzky 70 41399 171100 58252 51746 946
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00001 7490,0000
Materiál 0,00000,00000,00005 0690,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00001,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00001,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 0619 25732 08233 628149 309
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000652,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 17 52829 78176 609114 288130 270
Obežný majetok 234 203266 722278 583439 734594 704
Obrat aktív 0,00000,00320,09070,07270,5941
Obrat neobežného majetku 0,00000,03220,42060,35563,32
Obrat obežného majetku 0,00000,00360,11570,09240,7262
Odpisy 24 50625 55441 47832 88878 306
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 25312 77720 73916 44439 153
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 25312 77720 73916 44439 153
Osobné náklady -333,0012 95614 67317 17123 234
Ostatné náklady na finančnú činnosť 667,00786,001 3351 3603 220
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 95721 27221 54319 43540 068
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 515-30 0152 862-615,00242 607
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,88400,83250,72640,44770,5605
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0820-1,56105,562,450,0822
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -7,36-0,66280,1494-3,840,0271
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-12,730,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 12,20-0,64050,00950,408412,16
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,1680-0,21550,00250,14012,78
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-11,390,2350-3,860,0296
Pohľadávky z obchodného styku 6 94014 23315 25679 35383 446
Pohotová likvidita II. stupeň 3,292,672,728,316,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,3517,97-33,263,22-49,67
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-156 9530,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,39470,51080,40520,10600,1417
Pridaná hodnota -4 061-8 298139,007 012282 563
Primárna platobná neschopnosť 1,721,491,410,24490,4802
Rýchla likvidita I. stupeň 3,152,482,534,754,47
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,77-9,3936,6130,640,3035
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,77-9,3936,6130,640,3035
Služby 2 7895 99620 64622 39443 087
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 251 731296 806355 192559 339726 880
Spotreba materiálu… 1 2722 60911 43611 234106 222
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000041 500
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 33316 45949 97740 640468 856
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 33315 50017 7560,000036 984
Tržby z predaja tovaru 0,0000652,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000307,0032 22140 640431 872
Účtovný cash flow -24 541-10 9237 571-156 95312 772
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000041 500
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-32 5420,0000
Vlastné imanie 180 262196 253251 822505 577634 372
Všetky záväzky 71 156100 247102 02853 58189 901
Výsledok hospodárenia -14 565-54 783-37 875-31 139217 301
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -14 565-54 783-37 875-31 139217 301
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 991-55 569-38 616-33 503164 301
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -55 569-38 616-33 503164 301165 797
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 991-55 569-37 656-32 543214 150
Zásoby 0,00000,00000,00005 0690,0000
Záväzky 71 156100 247102 02853 58189 901
Záväzky z obchodného styku 11 95721 27221 54319 43540 068
Zisk pred zdanením -15 991-55 569-37 656-32 543214 150
Zmena EBIT 0,28781,481,16-0,15200,9998
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000034 05116 9400,000037 547