OTOM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 56 93149 3269 94731 66239 664
Bankové úvery 12 6180,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,380,09880,17180,05690,0125
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000152,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,740,02420,15400,05580,0095
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,3412-2,09-1,21-1,97-2,90
Celkové tržby 39 35212 23519 9225 1130,0000
Celkový dlh 14 48494 40057 88864 37660 530
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 9 370-2 289-8 917-3 592-574,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,32120,2343-0,7643-0,74200,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 2482 2898 9173 592574,00
Čistý cash flow 3 2482 2898 9173 592574,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 9303 827-14 267-2 834-8 837
Čistý zisk 12 6412 867-15 227-3 794-10 300
Čistý zisk v minulom roku 2 867-15 227-3 794-8 055-10 075
Cudzie zdroje -42 44745 07447 94132 71420 866
Daň z príjmov 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 12 6180,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 12 6180,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,17209,9350,655,004,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,170,000050,655,004,01
Doba obratu aktív 530,161 472489,172 2605 297
Doba obratu pohľadávok 11,17209,9350,655,004,01
Doba splácania záväzkov 33,550,00000,00000,000017 465
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,382 8162 8474 5968 084
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,59340,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 827-14 267-2 834-7 095-10 075
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 9303 827-14 267-2 834-8 837
EBITDA 14 0773 9411 340-741,00181,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 0773 9411 340-741,00181,00
Finančná páka 1,34-1,09-0,2075-0,9678-1,90
Finančné účty 3 2482 2898 9173 592574,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,74560,91384,821,030,5261
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,7456-0,9138-4,82-1,03-0,5261
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 9303 82726 233-840,0077,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,03281,915,822,031,53
Krátkodobé pohľadávky 1 2007 0371 03070,0030,00
Krátkodobé záväzky 1 86694 40057 88864 37660 530
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 33,00170,008,003 0510,0000
Krytie dlhovej služby 42,790,00000,00000,00000,1237
Nákladové úroky 329,000,00000,00000,00001 463
Náklady na predaný tovar 23 6887 1145 3834 5781 265
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 20 3000,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 52 48340 0000,000028 00038 908
Obežný majetok 4 4489 3269 9473 662604,00
Obrat aktív 0,68850,24800,74620,16150,0689
Obrat neobežného majetku 0,74680,30590,00000,18260,0702
Obrat obežného majetku 8,811,310,74621,404,52
Odpisy 0,00000,00000,00001 9948 914
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00001 9948 914
Ostatné náklady na finančnú činnosť 147,00114,00107,0099,00104,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 6412 867-15 227-1 800-1 386
Podiel EBIT k aktívam 0,24470,0776-1,43-0,0895-0,2228
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,24470,0776-1,43-0,0895-0,2228
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,05710,04640,89650,11340,0145
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,08250,18710,44760,70250,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,76390,00000,00000,00001,16
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,08290,18711,200,70250,2100
Pohľadávky z obchodného styku 1 2000,00001 03070,0030,00
Pohotová likvidita II. stupeň 2,380,09880,17180,05690,0125
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,0719,695,389,1136,35
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,870,00000,00000,00000,3923
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,25441,915,822,031,53
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,3412-2,09-1,21-1,97-2,90
Pridaná hodnota 15 5075 1212 039535,001 468
Primárna platobná neschopnosť 0,02750,00000,007843,590,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,22200,0581-1,53-0,1198-0,2597
Rýchla likvidita I. stupeň 1,740,02420,15400,05580,0095
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,0323,9543,20-86,88334,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,0323,9543,20-86,88334,42
Služby 1 6984 742721,00372,0018,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 56 93149 3269 94731 66239 664
Spotreba materiálu… 1 6902 3724 6624 2061 247
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 12 6180,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 19512 23519 9225 1132 733
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000012 5000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 20 5580,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 63712 2357 4225 1132 733
Účtovný cash flow 3 2482 2898 9173 592574,00
Úročený dlh 12 6180,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 42,340,00000,00000,0000-6,04
Vlastné imanie 42 447-45 074-47 941-32 714-20 866
Všetky záväzky 14 48494 40057 88864 37660 530
Výsledok hospodárenia 14 0773 941-14 160-2 735-8 733
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 0773 941-14 160-2 735-8 733
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 6412 867-15 227-3 794-10 300
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 867-15 227-3 794-8 055-10 075
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 6013 827-14 267-2 834-10 300
Záväzky 14 48494 40057 88864 37660 530
Záväzky z obchodného styku 33,00170,008,003 0510,0000
Zisk pred zdanením 13 6013 827-14 267-2 834-10 300
Zmena EBIT 3,64-0,26825,030,39940,8771
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000028 0000,00000,0000