AB KLIMA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182016201520142013
Aktíva 0,00006 6396 6396 6390,0000
Cudzie zdroje 0,0000-6 639-6 639-6 6390,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00006 6390,0000
Finančná páka 0,00001,00001,00001,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-1,0000-1,0000-1,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00001,00001,00001,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00006 6396 6390,00000,0000
Obežný majetok 0,00006 6396 6396 6390,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00006 6396 6396 6390,0000
Vlastné imanie 0,00006 6396 6396 6390,0000