JUDr. Ján Breznaník

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2009