STK Racing, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 785 234845 854926 123951 0061 124 929
Bežná likvidita III. stupeň 1,841,771,015,427,42
Časové rozlíšenie aktív 8 2255 4982 361644,00406,00
Časové rozlíšenie pasív 0,0000335,00392,000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,73930,36950,0080-0,55306,46
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,705,354,1722,258,46
Celkové tržby 260 428232 265373 28565 8360,0000
Celkový dlh 667 948712 308746 619910 0991 006 040
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -24 642-46 776-32 233-31 872-29 355
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1228-0,2007-0,1134-1,020,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 64246 77632 23331 87229 355
Čistý cash flow -22 13414 543361,00-3 42329 355
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -25 500-11 448-14 001-52 803-29 585
Čistý zisk -31 981-46 608-42 316-67 163-29 585
Čistý zisk v minulom roku -46 608-42 316-67 163-10 819-62 641
Cudzie zdroje -117 286-133 211-179 112-40 907-118 889
Daň z príjmov 5 21632 42026 03614 3540,0000
Daň z príjmov v minulom roku 32 42026 03614 35425 6470,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 21632 42026 03614 3540,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00005 21636 67661 75299 831
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,6619,6015,872,3718,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,7619,6015,872,3718,07
Doba obratu aktív 1 1901 3432 3255 2736 575
Doba obratu pohľadávok 22,6627,89107,95344,73601,55
Doba obratu zásob 10 0854 91235 9880,00000,0000
Doba splácania záväzkov 41 71234 448318 4550,0000154,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,3662,50113,9034,3226,57
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -34,831 6645 1800,00000,0000
EBIT v minulom roku -11 448-14 001-52 80314 828-62 641
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -25 500-11 448-14 001-52 803-29 585
EBITDA 162 824155 90793 18538 40622 367
EBITDA marža 0,62520,67120,24960,58340,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 162 824155 90793 18538 40622 367
Efektívna daňová sadzba -0,1949-2,29-1,60-0,27180,0000
Finančná páka 6,706,355,1723,259,46
Finančné účty 24 64246 77632 23331 87229 355
Hrubá marža 0,62300,76590,20160,65280,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 165 122148 973542 69038 31622 244
Krátkodobé pohľadávky 14 95812 3446 323427,003 092
Krátkodobé záväzky 29 94139 35645 3696 1904 546
Krytie dlhovej služby 128,7156,9040,896 4010,0000
Materiál 0,00000,00000,0000610,00859,00
Nákladové úroky 1 2652 7402 2796,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 7402 2796,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 78 64351 93370 11922 86010 712
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 262,00417,0052,000,00000,0000
Neobežný majetok 730 170770 408843 403855 701991 386
Obežný majetok 46 83969 94880 35994 661133 137
Obrat obežného majetku 5,143,291,810,69550,4691
Odpisy 176 826160 420124 46091 12255 081
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 88 41380 21062 23045 56155 081
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 88 41380 21062 23045 5610,0000
Osobné náklady 96 08357 34938 31844 8480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 7026 9483 72390,00123,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000014,00106,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku -25,001 901738,00278,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 144 845113 81282 14423 95925 496
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2727-0,3499-0,2363-1,64-0,2488
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59220,32240,50911,040,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 619,31426,611 4470,00004,83
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,693,101,960,95820,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,59460,81690,46240,31610,9393
Pohľadávky z obchodného styku 11 06312 3446 323427,003 092
Pohotová likvidita II. stupeň 1,601,630,89415,327,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,30-9,16-496,1611,95-4,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -17,505,310,1584-570,500,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85060,84210,80620,95700,8943
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,705,354,1722,258,46
Pridaná hodnota 162 258177 89775 26342 97551 738
Primárna platobná neschopnosť -0,00230,15400,11670,65110,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2727-0,3499-0,2363-1,64-0,2488
Rýchla likvidita I. stupeň 0,82301,180,70445,156,46
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,104,578,0123,7044,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,104,578,0123,7044,98
Služby 38 17320 47140 6358 2516 839
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 785 234845 854926 123951 0061 124 929
Spotreba materiálu… 40 20831 04529 43214 6093 873
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 246 901229 830371 94365 83562 450
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 0000,0000226 5610,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 7821 967432,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 239 119227 863144 95065 83562 450
Účtovný cash flow -22 13414 543361,00-3 42329 355
Úrokové krytie -20,16-4,18-6,14-8 8010,0000
Vlastné imanie 117 286133 211179 11240 907118 889
Všetky záväzky 667 948712 308746 619910 0991 006 040
Výsledok hospodárenia -15 798-4 513-10 385-52 716-32 714
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 798-4 513-10 385-52 716-32 714
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -31 981-46 608-42 316-67 163-29 585
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -46 608-42 316-67 163-10 819-62 641
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -26 765-14 188-16 280-52 809-32 835
Zásoby 7 2395 6125 127610,00859,00
Záväzky 667 948712 308746 619910 0991 006 040
Záväzky z obchodného styku -25,001 901738,00278,000,0000
Zisk pred zdanením -26 765-14 188-16 280-52 809-32 835
Zmena EBIT 2,230,81770,2652-3,560,4723
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 7960,0000205 6710,00000,0000