1. Prešovské realitné centrum, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 28 47727 50513 54129 65848 386
Bežná likvidita III. stupeň 0,36181,690,88241,220,4487
Časové rozlíšenie aktív 130,0075,0094,00247,00192,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1823-1,240,8442-0,5057-0,0362
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,19740,85320,09930,88220,1294
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,851,45-8,510,57320,8672
Celkové tržby 41 58749 10215 17649 6590,0000
Celkový dlh 62 12816 29815 34510 80622 473
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 10 284-26 910-13 005-11 482-939,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00960,6417-1,210,00290,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 77626 91013 00511 482939,00
Čistý cash flow -6 13413 9051 5239 533939,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 506,0037 863-17 826626,00-370,00
Čistý zisk 400,0031 510-18 306146,00-373,00
Čistý zisk v minulom roku 31 510-18 306146,00-670,0010 651
Cudzie zdroje 33 651-11 2071 804-18 852-25 913
Daň z príjmov 106,006 353480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 353480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 106,006 353480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,793,8710,6510,6016,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,532,036,589,3615,16
Doba obratu aktív 249,94204,46326,15217,99372,95
Doba obratu pohľadávok 13,793,8710,6510,6016,39
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000099,06
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 272,68121,15369,6079,4355,94
EBIT v minulom roku 37 863-17 826626,00-190,0011 170
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 506,0037 863-17 826626,00-370,00
EBITDA 4 61437 94715 23333 68427 276
EBITDA marža 0,11090,77281,000,67830,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 61437 94715 23333 68427 276
Efektívna daňová sadzba 0,20950,1678-0,02690,76680,0000
Finančná páka -0,84622,45-7,511,571,87
Finančné účty 20 77626 91013 00511 482939,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,18-0,40750,1332-0,6356-0,5355
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,180,4075-0,13320,63560,5355
Hrubá marža 0,06800,78020,01870,37230,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 50637 86315 14833 60027 196
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,090,59251,130,36440,1500
Krátkodobé finančné výpomoci 31 0600,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 571520,00442,001 4422 126
Krátkodobé záväzky 31 06816 29815 34510 8067 258
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00009 092
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00003,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000519,00
Náklady na predaný tovar 38 76010 79214 87031 17226 743
Neobežný majetok 6 0000,00000,000016 48745 129
Obežný majetok 22 34727 43013 44712 9243 065
Obrat aktív 1,461,791,121,670,9787
Obrat neobežného majetku 6,930,00000,00003,011,05
Obrat obežného majetku 1,861,791,133,8415,45
Odpisy 4 0000,000032 97432 97427 477
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 0000,000016 48716 48727 477
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 0000,000016 48716 4870,0000
Osobné náklady 62,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 108,0084,0085,0084,0080,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 30 7939 93114 71410 0750,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 40031 51014 66833 12027 104
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,15442,8110,150,0077-0,0144
Podiel EBIT k aktívam 0,01781,38-1,320,0211-0,0076
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,01781,38-1,320,0211-0,0076
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,19533,389,880,0332-0,0090
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,72960,97840,96040,38710,0194
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7707
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 45,600,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,69600,00000,00860,56070,7502
Pohľadávky z obchodného styku 1 314273,00273,001 2731 967
Pohotová likvidita II. stupeň 0,36181,690,88241,220,4487
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,49-0,80601,18-1,98-27,60
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000313,00
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,090,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,180,59251,130,36440,4645
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,851,45-8,510,57320,8672
Pridaná hodnota 2 82738 310284,0018 48720 612
Primárna platobná neschopnosť 23,4336,3853,907,910,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,01401,15-1,350,0049-0,0077
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,01192,8110,150,0077-0,0144
Rýchla likvidita I. stupeň 0,33441,650,84751,060,1294
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,470,42951,010,32080,8239
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,470,42951,010,32080,8239
Služby 38 76010 73714 04128 89722 812
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 28 47727 50513 54129 65848 386
Spotreba materiálu… 0,000055,00829,002 2753 931
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 31 0600,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 41 58749 10215 15449 65947 355
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 41 58749 10215 15449 65947 355
Účtovný cash flow -6 13413 9051 5239 533939,00
Úročený dlh 31 0600,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-123,33
Vlastné imanie -33 65111 207-1 80418 85225 913
Všetky záväzky 62 12816 29815 34510 80622 473
Výsledok hospodárenia 614,0037 947-17 741710,00-201,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 614,0037 947-17 741710,00-201,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 400,0031 510-18 306146,00-373,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 31 510-18 306146,00-670,0010 651
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 506,0037 863-17 826626,00-284,00
Záväzky 62 12816 29815 34510 80622 473
Záväzky z obchodného styku 30 7939 93114 71410 0750,0000
Zisk pred zdanením 506,0037 863-17 826626,00-284,00
Zmena EBIT 0,0134-2,12-28,48-3,29-0,0331