A-STAT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 150 631184 221169 543168 57262 914
Bežná likvidita III. stupeň 0,52670,71480,74921,010,7974
Časové rozlíšenie aktív 3 6472 9581 829898,00271,00
Časové rozlíšenie pasív 1 6920,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,57630,08420,6544-0,9278-0,0711
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,525,045,274,040,9526
Celkové tržby 272 839200 398128 591120 3520,0000
Celkový dlh 115 960153 737142 496135 14730 693
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 094-20 099-22 667-40 366-5 880
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -2 49416 51119 07936 7782 292
Čistý cash flow -19 005-2 568-17 69931 0112 292
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 911-1 940-4 929-903,001 250
Čistý zisk 8 339-2 940-6 377-2 0261 250
Čistý zisk v minulom roku -2 940-6 378-2 0263 230282,00
Cudzie zdroje -32 979-30 484-27 047-33 425-32 221
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 76,06151,02183,16192,76158,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 76,06151,02183,16192,76158,85
Doba obratu aktív 209,86346,65493,33552,95456,12
Doba obratu pohľadávok 76,06151,02183,16192,76158,85
Doba splácania záväzkov 2 6352 2760,00000,0000290,52
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 150,08269,28336,11324,05248,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 2411 7350,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 940-4 929-903,003 230282,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 911-1 940-4 929-903,001 250
EBITDA 34 91020 9982 935402,005 822
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 34 91020 9982 935402,005 822
Finančná páka 4,576,046,275,041,95
Finančné účty -2 49416 51119 07936 7782 292
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2189-0,1655-0,1595-0,1983-0,5121
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,21890,16550,15950,19830,5121
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 34 06519 790-376,00-905,004 824
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,71510,77680,68130,58600,5449
Krátkodobé finančné výpomoci -3 588-3 588-3 588-3 588-3 588
Krátkodobé pohľadávky 54 59080 25662 94858 76521 911
Krátkodobé záväzky 107 721143 103115 51198 79134 281
Krytie dlhovej služby 15,1521,002,030,35800,0000
Nákladové úroky 612,001 000,001 4481 1230,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 000,001 4491 1230,00000,0000
Náklady na predaný tovar 231 598177 794113 20599 41743 070
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 92122 9450,00000,00000,0000
Neobežný majetok 94 88884 49685 68772 13138 440
Obežný majetok 52 09696 76782 02795 54324 203
Obrat aktív 1,741,050,73990,66010,8002
Obrat neobežného majetku 2,762,301,461,541,31
Obrat obežného majetku 5,032,001,531,162,08
Odpisy 24 15421 7304 5540,00003 641
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 07710 8652 2770,00003 641
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 07710 8652 2770,00000,0000
Osobné náklady 8 4128 7108 44019 5040,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 845,001 2083 3111 307998,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 91 609109 0710,000066 6450,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 32 49318 790-1 823-2 0264 891
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,27690,53830,68991,640,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,040,70520,00000,00000,1689
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,611,861,450,60790,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93300,53150,94150,60792,00
Pohľadávky z obchodného styku 54 59080 25662 94858 76521 911
Pohotová likvidita II. stupeň 0,52670,71480,74921,010,7974
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,7411,871,53-1,08-14,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -31,05-2,57-12,2227,610,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76980,83450,84050,80170,4879
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,525,045,274,040,9526
Pridaná hodnota 30 38416 18012 23411 8577 276
Primárna platobná neschopnosť 1,681,361,251,130,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,327,3248,55336,195,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,327,3248,55336,195,27
Služby 136 268110 93868 14245 27239 178
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 150 631184 221169 543168 57262 914
Spotreba materiálu… 80 40943 91145 06354 1453 892
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -3 588-3 588-3 588-3 588-3 588
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 261 982193 974125 439111 27450 346
Tržby z predaja tovaru 24 26016 5820,00001 5500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 237 722177 392125 439109 72450 346
Účtovný cash flow -19 005-2 568-17 69931 0112 292
Úročený dlh -3 588-3 588-3 588-3 588-3 588
Úrokové krytie 16,19-1,94-3,40-0,80410,0000
Vlastné imanie 32 97930 48427 04733 42532 221
Všetky záväzky 115 960153 737142 496135 14730 693
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 6920,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 10 756-732,00-1 619402,002 181
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 756-732,00-1 619402,002 181
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 339-2 940-6 377-2 0261 250
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 940-6 378-2 0263 230282,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 299-2 940-6 377-2 0261 250
Záväzky 115 960153 737142 496135 14730 693
Záväzky z obchodného styku 91 609109 07178 94266 6450,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000078 9420,00000,0000
Zisk pred zdanením 9 299-2 940-6 377-2 0261 250
Zmena EBIT -5,110,39365,46-0,27964,43