ALL MONT, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 466 436417 426428 991270 4890,0000
Bankové úvery 92 299101 24799 04190 3720,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,64460,58730,80840,51670,0000
Bežné bankové úvery 68 54969 99760 29190 3720,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 398529,00243,00934,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,522,192,292,410,0000
Celkové tržby 739 506721 180688 9560,00000,0000
Celkový dlh 334 051286 464298 792191 2300,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 75 00895 28079 04589 3110,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 04112 71727 2961 0610,0000
Čistý cash flow 11 324-14 57925 9801 0610,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 11512 49026 97119 9750,0000
Čistý zisk 1 424763,0012 30614 3750,0000
Čistý zisk v minulom roku 763,0012 30623 63410 8060,0000
Cudzie zdroje -132 385-130 962-130 199-79 2590,0000
Daň z príjmov 3 8493 3165 1270,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 3165 1279 9280,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 8493 3165 1270,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 23 75031 25038 7500,00000,0000
Dlhodobý dlh 23 75031 25038 7500,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,8346,5856,8441,680,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,8346,5856,8441,680,0000
Doba obratu aktív 246,95215,45218,91160,480,0000
Doba obratu pohľadávok 63,8346,5856,8441,680,0000
Doba obratu zásob 415,20224,27407,1852,400,0000
Doba splácania záväzkov 1 893956,091 27557,680,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 121,3485,4787,9548,900,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 482778,261 0870,00000,0000
EBIT v minulom roku 12 49026 97142 39814 0420,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 11512 49026 97119 9750,0000
EBITDA 29 81230 97745 94630 9980,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 81230 97745 94630 9980,0000
Efektívna daňová sadzba 0,72990,81290,29410,00000,0000
Finančná páka 3,523,193,293,410,0000
Finančné účty 24 04112 71727 2961 0610,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 27 90928 99243 47729 4980,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 6 7506 7507 3000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 120 56590 238111 39270 2570,0000
Krátkodobé záväzky 229 180165 594172 34382 4150,0000
Krytie dlhovej služby 3,803,684,825,540,0000
Materiál 28 85724 32227 3489 0010,0000
Nákladové úroky 7 8428 4119 5385 6000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 8 4119 5388 8363 2360,0000
Náklady na predaný tovar 577 720586 024602 348528 7490,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 44 19363 21849 320118 5790,0000
Neobežný majetok 270 161275 098235 040181 2120,0000
Obežný majetok 194 877141 799193 70888 3430,0000
Obrat aktív 1,481,691,672,270,0000
Obrat neobežného majetku 2,552,573,043,390,0000
Obrat obežného majetku 3,544,993,696,960,0000
Obrat zásob 0,87911,630,89646,960,0000
Odpisy 14 79416 50216 5064 5670,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 3978 2518 2534 5670,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 3978 2518 2530,00000,0000
Osobné náklady 85 47996 52969 0540,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9031 9852 5221 5000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000053,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 179 475134 794146 8820,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 21817 26528 81218 9420,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76530,79680,61150,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,531,922,290,16580,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,311,261,640,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,071,3218,930,0000
Pohľadávky z obchodného styku 120 56590 238111 39270 2570,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,47950,42700,57900,41820,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,698,98-5,01-74,700,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,44-1,732,720,18950,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,71620,68630,69650,70700,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,522,192,292,410,0000
Pridaná hodnota 111 698121 152112 92886 4510,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,491,491,320,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,219,256,506,170,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,219,256,506,170,0000
Služby 60 08856 08450 86979 4830,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 466 436417 426428 991270 4890,0000
Spotreba materiálu… 523 527479 977475 839323 4610,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 99 049107 997106 34190 3720,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 689 418707 176715 276615 2000,0000
Tržby z predaja tovaru 33 67374 06357 942135 1330,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 655 745633 113657 334480 0670,0000
Účtovný cash flow 11 324-14 57925 9801 0610,0000
Úročený dlh 99 049107 997106 34190 3720,0000
Úrokové krytie 1,671,482,833,570,0000
Vlastné imanie 132 385130 962130 19979 2590,0000
Všetky záväzky 334 051286 464298 792191 2300,0000
Výsledok hospodárenia 15 01814 47529 44026 4310,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 01814 47529 44026 4310,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 424763,0012 30614 3750,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 763,0012 30623 63410 8060,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 2734 07917 43319 3310,0000
Zásoby 50 27138 84455 02017 0250,0000
Záväzky 334 051286 464298 792191 2300,0000
Záväzky z obchodného styku 179 475134 794146 8820,00000,0000
Zisk pred zdanením 5 2734 07917 43319 3310,0000
Zmena EBIT 1,050,46310,63611,420,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 50 08813 255-26 320-7 2260,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 50 08813 255-26 320-7 2260,0000