3MK Partner, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 72 35175 96849 39338 66022 670
Bežná likvidita III. stupeň 2,303,165,231,274,84
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5460-0,5735-0,7073-1,00-0,7640
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,652,552,971,133,81
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,55050,52430,24530,91270,2226
Celkové tržby 61 58163 71672 82131 48217 399
Celkový dlh 25 68826 1299 72918 4484 127
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 478-28 584-28 056-20 290-14 166
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 47828 58428 05620 29014 166
Čistý cash flow 25 47828 58428 05620 29014 166
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 05013 28022 2692 6291 259
Čistý zisk -3 17610 17519 4521 669299,00
Čistý zisk v minulom roku 10 17519 4521 669299,00-4 354
Cudzie zdroje -46 663-49 839-39 664-20 212-18 543
Daň z príjmov 0,00002 5692 817960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 2 5692 817960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 5692 817960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000058,00154,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 73,7939,4636,0040,4680,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,6920,9031,3026,5372,37
Doba obratu aktív 529,46435,19297,44656,93475,58
Doba obratu pohľadávok 73,7939,4636,0041,4484,16
Doba obratu zásob 0,00000,0000690,060,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000266,85424,350,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 113,3164,3356,88304,1578,06
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000192,1659,170,00000,0000
EBIT v minulom roku 13 28022 2692 6291 259-3 385
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 05013 28022 2692 6291 259
EBITDA 10 59918 18226 8857 5973 891
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 59918 18226 8857 5973 891
Efektívna daňová sadzba 0,00000,20160,12650,36520,7625
Finančná páka 1,551,521,251,911,22
Finančné účty 25 47828 58428 05620 29014 166
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6450-0,6561-0,8030-0,5228-0,8180
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64500,65610,80300,52280,8180
Hrubá marža 0,26760,45970,46810,46440,7933
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 33 82518 08850 06527 5303 824
Krátkodobé pohľadávky 10 0836 8885 9782 3813 858
Krátkodobé záväzky 15 48411 2299 44517 8993 721
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 58,008 0861 31790,0045,00
Krytie dlhovej služby 9,4133,920,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 126536,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 536,000,00000,00000,00009,00
Náklady na predaný tovar 33 39734 42526 5246 8613 597
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000015 3598 1240,00000,0000
Neobežný majetok 36 79040 4960,000015 9294 489
Obežný majetok 35 56135 47249 39322 73118 181
Obrat aktív 0,68940,83871,230,55560,7675
Obrat neobežného majetku 1,361,570,00001,353,88
Obrat obežného majetku 1,401,801,230,94500,9570
Obrat zásob 0,00000,00000,52890,00000,0000
Odpisy 10 8754 8083 6284 6402 566
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 8754 8083 6284 6402 566
Osobné náklady 3 9199 7936 6545 7639 177
Ostatné náklady na finančnú činnosť 108,0094,00120,0067,0067,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 69914 98323 0806 3092 865
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,03600,20510,55750,12660,0664
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,35210,37630,56800,52480,6249
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,23780,33430,19520,39420,6649
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,41370,44860,38530,64450,8142
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00001,914,200,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,212,995,122,541,50
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,112,013,321,411,18
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,51080,44860,46290,94460,8142
Pohľadávky z obchodného styku 3 5103 6485 1971 5613 450
Pohotová likvidita II. stupeň 2,303,163,601,274,84
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,83-1,74-1,41-0,9962-1,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 22,6353,330,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,55050,52430,24530,91270,2226
Pridaná hodnota 16 48029 29134 08814 61913 802
Primárna platobná neschopnosť 0,01652,220,25340,05770,0130
Rýchla likvidita I. stupeň 1,652,552,971,133,81
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,421,440,36192,431,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,421,440,36192,431,06
Služby 27 36912 73711 3353 9922 923
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 72 35175 96849 39338 66022 670
Spotreba materiálu… 6 0286 3297 0652 869674,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 61 54463 71672 26231 48017 399
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 11 6670,000011 65010 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000013 7507 9170,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 49 87749 96652 69521 48017 399
Účtovný cash flow 25 47828 58428 05620 29014 166
Úrokové krytie -1,8224,780,00000,00000,0000
Vlastné imanie 46 66349 83939 66420 21218 543
Všetky záväzky 25 68826 1299 72918 4484 127
Výsledok hospodárenia -1 94213 37422 6062 6971 325
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 94213 37422 6062 6971 325
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 17610 17519 4521 669299,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 17519 4521 669299,00-4 354
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 17612 74422 2692 6291 259
Zásoby 0,00000,000015 3592,003,00
Záväzky 25 68826 1299 72918 4484 127
Záväzky z obchodného styku 58,008 0861 31790,0045,00
Zisk pred zdanením -3 17612 74422 2692 6291 259
Zmena EBIT -0,15440,59638,472,09-0,3719
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 13 3330,000012 30110 2600,0000