1. projektová, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 59 27863 43670 13668 08164 836
Bežná likvidita III. stupeň 35,711 36921,2824,3727,14
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,3690,841,4016,9425,83
Celkové tržby 15 3939 94410 75410 69110 291
Celkový dlh 472,0019,001 5371 2581 010
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 946-1 726-2 145-21 312-26 084
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2996-0,52110,16510,28030,1687
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 9461 7262 14521 31226 084
Čistý cash flow 3 9461 7262 14521 31226 084
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 611-5 1822 7363 9572 696
Čistý zisk -4 611-5 1821 7762 9971 736
Čistý zisk v minulom roku -5 1821 7762 9971 7363 614
Cudzie zdroje -58 806-63 417-68 599-66 823-63 826
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,001 019
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 306,05891,391 037319,0147,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 164,6396,76107,12139,1947,07
Doba obratu aktív 1 4062 3282 3802 3242 300
Doba obratu pohľadávok 306,05891,391 037319,0147,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,190,697452,1742,9535,82
EBIT v minulom roku -5 1822 7363 9572 6964 633
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 611-5 1822 7363 9572 696
EBITDA -4 520-4 9462 8164 0322 768
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 520-4 9462 8164 0322 768
Finančná páka 1,011,001,021,021,02
Finančné účty 3 9461 7262 14521 31226 084
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9920-0,9997-0,9781-0,9815-0,9844
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99200,99970,97810,98150,9844
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 611-5 1822 7363 9572 696
Krátkodobé pohľadávky 12 90724 28530 5669 3441 327
Krátkodobé záväzky 472,0019,001 5371 2581 010
Náklady na predaný tovar 19 91314 7137 3676 0896 951
Neobežný majetok 42 42537 42537 42537 42537 425
Obežný majetok 16 85326 01132 71130 65627 411
Obrat obežného majetku 0,91340,38230,32880,34870,3754
Ostatné náklady na finančnú činnosť 91,00236,0080,0075,0072,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 611-5 1821 7762 9971 736
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,25640,17360,19951,992,53
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,25640,17360,19951,992,53
Pohľadávky z obchodného styku 6 9432 6363 1564 0771 327
Pohotová likvidita II. stupeň 35,711 36921,2824,3727,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -14,90-36,74-31,98-3,14-2,45
Pridaná hodnota -4 520-4 7693 3874 6023 340
Rýchla likvidita I. stupeň 8,3690,841,4016,9425,83
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,1044-0,00380,54580,31200,3649
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,1044-0,00380,54580,31200,3649
Služby 11 6965 642315,001 284119,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 59 27863 43670 13668 08164 836
Spotreba materiálu… 8 2179 0717 0524 8056 832
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 15 3939 94410 75410 69110 291
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 3939 94410 75410 69110 291
Účtovný cash flow 3 9461 7262 14521 31226 084
Vlastné imanie 58 80663 41768 59966 82363 826
Všetky záväzky 472,0019,001 5371 2581 010
Výsledok hospodárenia -4 520-4 9462 8164 0322 768
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 520-4 9462 8164 0322 768
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 611-5 1821 7762 9971 736
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -5 1821 7762 9971 7363 614
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 611-5 1822 7363 9572 696
Záväzky 472,0019,001 5371 2581 010
Zisk pred zdanením -4 611-5 1822 7363 9572 696
Zmena EBIT 0,8898-1,890,69141,470,5819