2xRévai s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 253 080263 434256 429254 418213 711
Bankové úvery 134 221162 162196 358143 03458 223
Bežné bankové úvery 134 221162 162196 358143 03458 223
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01840,15520,31413,450,5426
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,431,953,711,420,5069
Celkové tržby 50 49061 28054 96174 54273 206
Celkový dlh 148 885174 102201 948149 28171 888
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 134 358166 085194 602121 89850 863
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,8247-0,6731-0,60690,33830,3211
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 263,001 0771 75621 1367 360
Čistý cash flow 263,001 0771 75621 1367 360
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -33 372-31 203-24 66430 80027 640
Čistý zisk -41 637-41 249-33 35725 21423 508
Čistý zisk v minulom roku -41 249-33 35725 21423 508-62 597
Cudzie zdroje -104 195-89 332-54 481-105 137-141 823
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00961,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00961,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00961,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,7116,2335,018,885,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,147,7329,505,484,13
Doba obratu aktív 1 9911 7071 8871 3351 099
Doba obratu pohľadávok 19,7116,2335,018,885,26
Doba obratu zásob 1 878863,90592,13213,12121,41
Doba splácania záväzkov 1 610495,33407,34288,73363,69
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 112,3044,9641,1332,1569,73
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 952,38223,40108,9479,95235,71
EBIT v minulom roku -31 203-24 66430 80027 640-57 014
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -33 372-31 203-24 66430 80027 640
EBITDA -16 724-8 826-4 04032 30530 101
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -16 724-8 826-4 04032 30530 101
Finančná páka 2,432,954,712,421,51
Finančné účty 263,001 0771 75621 1367 360
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4117-0,3391-0,2125-0,4132-0,6636
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41170,33910,21250,41320,6636
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -18 290-12 653-7 36032 21727 640
Krátkodobé finančné výpomoci 400,005 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 5052 5064 7581 6911 024
Krátkodobé záväzky 14 2736 9405 5906 12513 564
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 4413 1301 4951 6968 791
Krytie dlhovej služby -2,02-0,8786-0,52246,989,49
Nákladové úroky 8 26510 0467 7334 6253 172
Nákladové úroky v minulom roku 10 0467 7334 6253 1724 623
Náklady na predaný tovar 31 68637 59031 40237 14040 346
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 2355 1145 0097 74313 613
Neobežný majetok 233 665247 747241 789227 070200 799
Obežný majetok 19 41515 68714 64027 34812 912
Obrat obežného majetku 2,393,593,392,545,50
Obrat zásob 0,19430,42250,61641,713,01
Odpisy 14 08218 55017 3050,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 08218 55017 3050,00000,0000
Osobné náklady 33 14931 22725 598-1 4261 207
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 5663 8273 3202 9222 461
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -27 555-22 699-16 05225 21423 508
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,251,671,41-0,04400,0394
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,553,673,644,182,25
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,44360,60050,7113-22,7225,39
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,31130,37670,4244-22,7225,39
Pohľadávky z obchodného styku 1 4161 1944 0101 044804,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -396,18-82,95-31,03-4,97-19,27
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,03180,10720,22714,572,32
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,53190,63460,76570,56220,2724
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58830,66090,78750,58680,3364
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,431,953,711,420,5069
Pridaná hodnota 14 70518 75318 20932 40030 651
Primárna platobná neschopnosť 5,962,620,37281,6210,93
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,3996-0,4617-0,61230,23980,1658
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8,90-19,73-49,994,622,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8,90-19,73-49,994,622,39
Služby 15 75919 26214 79115 56114 437
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 253 080263 434256 429254 418213 711
Spotreba materiálu… 12 69213 21411 60213 83612 296
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 134 621167 162196 358143 03458 223
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 47 39156 34349 61170 95770 997
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 000,000,00000,00001 4170,0000
Tržby z predaja tovaru 3 9376 1706 0489 52814 469
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 42 45450 17343 56360 01256 528
Účtovný cash flow 263,001 0771 75621 1367 360
Úročený dlh 134 621167 162196 358143 03458 223
Úrokové krytie -4,04-3,11-3,196,668,71
Vlastné imanie 104 19589 33254 481105 137141 823
Všetky záväzky 148 885174 102201 948149 28171 888
Výsledok hospodárenia -29 806-27 376-21 34533 72230 101
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -29 806-27 376-21 34533 72230 101
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -41 637-41 249-33 35725 21423 508
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -41 249-33 35725 21423 508-62 597
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -41 637-41 249-32 39726 17524 468
Zásoby 16 64712 1048 1264 5214 528
Záväzky 148 885174 102201 948149 28171 888
Záväzky z obchodného styku 8 4413 1301 4951 6968 791
Zisk pred zdanením -41 637-41 249-32 39726 17524 468
Zmena EBIT 1,071,27-0,80081,11-0,4848
Účtovné závierky