Relax Inn West, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 644 050737 102644 0500,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,51151,270,51150,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 685,00225,00685,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,23-0,04293,230,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,940,0490-1,940,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 35,545,3635,540,00000,0000
Celkové tržby 265 742360 229265 7420,00000,0000
Celkový dlh 626 423621 220626 4230,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 562-11 536-6 5620,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 56211 5366 5620,00000,0000
Čistý cash flow -56 8964 974-56 8960,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -33 61681 821-33 6160,00000,0000
Čistý zisk -33 61664 639-33 6160,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -42 335-33 616-42 3350,00000,0000
Cudzie zdroje -17 627-115 882-17 6270,00000,0000
Daň z príjmov 0,000017 1820,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000017 1820,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,15158,081,150,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,15158,081,150,00000,0000
Doba obratu aktív 883,951 051883,950,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 1,15158,081,150,00000,0000
Doba obratu zásob 1 3172 5641 3170,00000,0000
Doba splácania záväzkov 5 57841 4355 5780,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,29144,8640,290,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 49722 9783 4970,00000,0000
EBIT v minulom roku -42 335-33 616-42 3350,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -33 61681 821-33 6160,00000,0000
EBITDA 9 42620 6459 4260,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 42620 6459 4260,00000,0000
Finančná páka 36,546,3636,540,00000,0000
Finančné účty 6 56211 5366 5620,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 091227 7588 0910,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 838,00110 875838,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 29 356101 60129 3560,00000,0000
Materiál 6 9326 0296 9320,00000,0000
Náklady na predaný tovar 174 447153 796174 4470,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 921895,001 9210,00000,0000
Neobežný majetok 629 033608 179629 0330,00000,0000
Obežný majetok 14 332128 69814 3320,00000,0000
Obrat obežného majetku 18,561,9918,560,00000,0000
Odpisy 41 70841 70841 7080,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 85420 85420 8540,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 85420 85420 8540,00000,0000
Osobné náklady 99 501102 41399 5010,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3351 3451 3350,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 18 40554 74618 4050,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 092106 3478 0920,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,910,5578-1,910,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,091,001,090,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 47,63114,1947,630,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,91950,99800,91950,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64790,70920,64790,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 838,00110 875838,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,27541,210,27540,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,3098-23,300,30980,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97260,84280,97260,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 35,545,3635,540,00000,0000
Pridaná hodnota 91 495102 20491 4950,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 21,960,508221,960,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,910,5578-1,910,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 66,4630,0966,460,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 66,4630,0966,460,00000,0000
Služby 83 64771 33283 6470,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 644 050737 102644 0500,00000,0000
Spotreba materiálu… 88 87981 56988 8790,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 265 942360 229265 9420,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000104 2290,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 8081 0331 8080,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 264 134254 967264 1340,00000,0000
Účtovný cash flow -56 8964 974-56 8960,00000,0000
Vlastné imanie 17 627115 88217 6270,00000,0000
Všetky záväzky 626 423621 220626 4230,00000,0000
Výsledok hospodárenia -32 28283 166-32 2820,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -32 28283 166-32 2820,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -33 61664 639-33 6160,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -42 335-33 616-42 3350,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -33 61681 821-33 6160,00000,0000
Zásoby 6 9326 2876 9320,00000,0000
Záväzky 626 423621 220626 4230,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 18 40556 34418 4050,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00001 5980,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -33 61681 821-33 6160,00000,0000
Zmena EBIT 0,7940-2,430,79400,00000,0000