100Mega Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 824 163272 613252 220424 5340,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,252,061,7115,580,0000
Časové rozlíšenie aktív 90 57561 10548 49423 2450,0000
Časové rozlíšenie pasív 21 89525 88721 92717 5730,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,33-0,0639-0,41510,37260,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,23-0,1600-4,11156,110,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -16,84-3,66-2,98-3,910,0000
Celkové tržby 2 937 4781 579 5401 339 919864 0360,0000
Celkový dlh 852 902339 385346 656546 8920,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -220 748-1 727-7 648-55 9490,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 220 7481 7277 64855 9490,0000
Čistý cash flow 219 021-5 921-48 30152 1410,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 45 76826 58426 446-23 6320,0000
Čistý zisk 42 02623 70423 568-26 5110,0000
Čistý zisk v minulom roku 23 70323 568-26 511-36 9280,0000
Cudzie zdroje 50 63492 659116 363139 9310,0000
Daň z príjmov 3 7422 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 7422 8802 8802 8800,0000
Dlhodobé pohľadávky 419 463143 308194 726145 5970,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,000083,870,0000
Doba obratu aktív 102,5963,0068,71179,420,0000
Doba obratu pohľadávok 52,2133,1253,04145,400,0000
Doba obratu zásob 10,5716,030,38360,57040,0000
Doba splácania záväzkov 13,208,933,340,14680,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12,208,553,200,14120,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,06870,0805-6,450,14680,0000
EBIT v minulom roku 26 58326 446-23 632-34 0480,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 45 76826 58426 446-23 6320,0000
EBITDA 58 45441 26729 152-21 6400,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 58 45441 26729 152-21 6400,0000
Finančná páka -16,28-2,94-2,17-3,030,0000
Finančné účty 220 7481 7277 64855 9490,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 54 47926 97626 592-23 4960,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000198 4450,0000
Krátkodobé záväzky 98 03337 01211 762334,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-14 57621 6400,0000
Nákladové úroky 0,00000,0000-2,00-1,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000-2,00-1,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 769 6911 524 9851 299 215872 5390,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 709 8051 513 5361 286 475830 5830,0000
Neobežný majetok 14 9280,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 718 660211 508203 726401 2890,0000
Obrat aktív 3,565,795,312,030,0000
Obrat neobežného majetku 196,420,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 4,087,476,582,150,0000
Obrat zásob 34,5422,77951,53639,890,0000
Odpisy 8 8760,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 4380,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 4380,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 90 2010,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 97514 2912 5601 8560,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 510,000,0000-23 0510,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 50 90223 70423 568-26 5110,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,8300-0,2558-0,20250,18950,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55500,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,800,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,640,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,600,99891,6715,500,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,2312-15,65-2,412,680,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000024 151-52 1410,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,031,241,371,290,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -16,84-3,66-2,98-3,910,0000
Pridaná hodnota 162 52354 55540 704-8 8960,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,8300-0,2558-0,20250,18950,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,840,02750,22703,120,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,598,2211,89-25,270,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,598,2211,89-25,270,0000
Služby 56 2608 48812 74041 9560,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 824 163272 613252 220424 5340,0000
Spotreba materiálu… 8 8872 9610,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 932 2141 579 5401 339 919863 6430,0000
Tržby z predaja tovaru 2 928 4511 579 3371 333 468863 3920,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 763203,006 451251,000,0000
Účtovný cash flow 219 021-5 921-48 30152 1410,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-13 22323 6320,0000
Vlastné imanie -50 634-92 659-116 363-139 9310,0000
Všetky záväzky 852 902339 385346 656546 8920,0000
Výsledok hospodárenia 49 57841 26729 152-21 6400,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 49 57841 26729 152-21 6400,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 42 02623 70423 568-26 5110,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 23 70323 568-26 511-36 9280,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 45 76826 58426 448-23 6310,0000
Zásoby 78 44966 4731 3521 2980,0000
Záväzky 852 902339 385346 656546 8920,0000
Záväzky z obchodného styku 510,00334,00-22 718334,000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000334,00333,00334,000,0000
Zisk pred zdanením 45 76826 58426 448-23 6310,0000
Zmena EBIT 1,721,01-1,120,69410,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 5 2610,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 5 2610,00000,00000,00000,0000