HOCHTIEF SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 258 7805 860 4506 975 5456 295 007680 382
Bežná likvidita III. stupeň 2,453,771,551,281,44
Časové rozlíšenie aktív 2 5405 8561 8512 5746 549
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000039,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8598-1,65-0,05140,16620,4424
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,76702,150,0247-0,0954-0,1150
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,032,153,151,954,53
Celkové tržby 8 398 74315 679 42312 994 89010 981 7711 959 830
Celkový dlh 4 194 7714 001 9495 294 0284 158 891557 390
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 390 265-3 164 932-89 170-2 666-357 726
Čistá hodnota zákazky 285 2250,0000188 0370,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 390 2653 164 93289 1702 666357 726
Čistý cash flow -1 774 6673 075 76286 504-355 060-54 394
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 188 848374 349-268 661-753 02427 081
Čistý zisk 205 508176 984-454 598-762 559-2 886
Čistý zisk v minulom roku 176 984-454 598-762 559-2 886-302 362
Cudzie zdroje -2 064 009-1 858 501-1 681 517-2 136 116-122 953
Daň z príjmov 21,00191 868168 5342 88026 127
Daň z príjmov v minulom roku 191 868168 5342 88026 1272 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 21,00191 868168 5342 88026 127
Dlhodobé pohľadávky 486 387267 4501 456 0531 387 8610,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 185,9753,27154,02157,6358,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 158,4536,85140,1073,6049,59
Doba obratu aktív 272,15140,82201,31209,32126,75
Doba obratu pohľadávok 207,1259,70196,04203,7858,89
Doba splácania záväzkov 0,00000,000051 107 8261 7870,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 100,6134,31101,02123,7288,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000038 327 0001 5360,0000
EBIT v minulom roku 374 349-268 661-753 02427 081-295 180
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 188 848374 349-268 661-753 02427 081
EBITDA 494 436587 403-22 434-233 70224 486
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 494 436587 403-22 434-233 70224 486
Efektívna daňová sadzba 0,00010,5202-0,5891-0,00381,12
Finančná páka 3,033,154,152,955,53
Finančné účty 1 390 2653 164 93289 1702 666357 726
Hrubá marža 0,43180,20590,22020,22200,8943
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 398 441512 649114 297-225 87321 442
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,36970,24370,50180,59110,6955
Krátkodobé pohľadávky 4 276 6992 216 8925 336 8764 740 462316 107
Krátkodobé záväzky 2 313 8361 428 0263 500 5363 720 662473 175
Krytie dlhovej služby -29,64106,86-1,29-35,126,38
Materiál 0,00000,00000,0000235,000,0000
Nákladové úroky -16 6815 49717 4036 6553 840
Nákladové úroky v minulom roku 5 49717 4036 6553 8404 302
Náklady na predaný tovar 4 767 45911 962 2249 786 0548 538 619206 680
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000025,00759 7470,0000
Neobežný majetok 102 889205 32091 595161 2090,0000
Obežný majetok 6 153 3515 649 2746 882 0996 131 224673 833
Obrat aktív 1,342,591,811,742,88
Obrat neobežného majetku 81,5873,98138,0868,090,0000
Obrat obežného majetku 1,362,691,841,792,91
Obrat zásob 0,00000,00000,00003 2330,0000
Odpisy 204 862138 668305 128515 5400,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 102 43169 334152 564257 7700,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 102 43169 334152 564257 7700,0000
Osobné náklady 3 122 6552 648 9052 860 0722 914 6281 775 154
Ostatné náklady na finančnú činnosť 105 29974 75415 9491 9513 044
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 548 355841 6432 329 6933 088 7733 355
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 410 370315 652-149 470-247 019-2 886
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,22210,54000,01280,00040,5258
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86110,82060,99951,201,01
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000114 4553,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,161,221,000,83660,9873
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,160,90400,71080,9873
Pohľadávky z obchodného styku 3 643 9951 533 7094 854 3982 213 324266 220
Pohotová likvidita II. stupeň 2,453,771,551,281,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,16-0,6042-19,446,022,26
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 106,39559,534,97-53,35-14,17
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67020,68290,75890,66070,8192
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,032,153,151,954,53
Pridaná hodnota 3 626 5293 227 8882 861 3762 438 2461 752 637
Primárna platobná neschopnosť 0,55040,62260,54081,440,3773
Rýchla likvidita I. stupeň 0,60082,220,02550,00070,7560
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,486,81-235,98-17,8022,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,486,81-235,98-17,8022,76
Služby 3 480 44511 169 5999 254 8964 500 024202 202
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 258 7805 860 4506 975 5456 295 007680 382
Spotreba materiálu… 1 287 014792 625531 1333 278 8484 478
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 398 64015 190 11212 723 77010 981 7551 959 317
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 6520,000076 3404 8900,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00004 480720 8890,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 393 98815 190 11212 642 95010 255 9761 959 317
Účtovný cash flow -1 774 6673 075 76286 504-355 060-54 394
Úrokové krytie -11,3268,10-15,44-113,157,05
Vlastné imanie 2 064 0091 858 5011 681 5172 136 116122 953
Všetky záväzky 4 194 7714 001 9495 294 0284 158 891557 390
Výsledok hospodárenia 294 226448 735-255 673-750 72824 486
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 294 226448 735-255 673-750 72824 486
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 205 508176 984-454 598-762 559-2 886
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 176 984-454 598-762 559-2 886-302 362
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 205 529368 852-286 064-759 67923 241
Zásoby 0,00000,00000,0000235,000,0000
Záväzky 4 194 7714 001 9495 294 0284 158 891557 390
Záväzky z obchodného styku 2 005 607954 9562 625 1373 196 359100 453
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 172 027113 313107 407107 58697 098
Zisk pred zdanením 205 529368 852-286 064-759 67923 241
Zmena EBIT 0,5045-1,390,3568-27,81-0,0917
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00004 4516 3760,0000
Účtovné závierky