WATER ALLIANCE, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 31 619 88032 317 18331 944 34631 947 02930 794 546
Bankové úvery 174 329430 3910,00000,0000164 411
Bežné bankové úvery 174 329430 3910,00000,0000164 411
Časové rozlíšenie aktív 100,00664,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,22700,76110,73240,73281,13
Celkové tržby 2 750938,0049 21321 000330 000
Celkový dlh 5 849 61113 966 46213 505 26713 509 97816 320 016
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 174 254430 359-10 354-1 213 536164 411
Čistá marža, Zisková marža, ROS 2 698-41,750,0412-1,780,2958
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 75,0032,0010 3541 213 5360,0000
Čistý cash flow 43,00-10 32310 3541 213 5360,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 449 1176 82347 8179 434165 994
Čistý zisk 7 419 547-39 1582 027-37 47997 600
Čistý zisk v minulom roku -39 1582 027-37 47997 600-119 092
Cudzie zdroje -25 770 269-18 350 721-18 439 079-18 437 051-14 474 530
Daň z príjmov 0,0000961,001 2941 0722 342
Daň z príjmov v minulom roku 961,001 2941 0722 3420,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000961,001 2941 0722 342
Dlhodobé pohľadávky 531 2090,00000,00000,0000350 216
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 99 482317 7060,000014 2022 268
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,9093 0090,00004 1470,0000
Doba obratu aktív 4 196 82012 575 4500,0000555 270120 860
Doba obratu pohľadávok 169 988317 7060,000014 2023 643
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 753 2453 341 2450,0000149 30063 406
EBIT v minulom roku 6 82347 8179 434165 994-5 453
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 449 1176 82347 8179 434165 994
EBITDA -25 155-734,0045 4619 003164 736
EBITDA marža -9,15-0,78250,92380,42870,4992
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -25 155-734,0045 4619 003164 736
Finančná páka 1,231,761,731,732,13
Finančné účty 75,0032,0010 3541 213 5360,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8150-0,5678-0,5772-0,5771-0,4700
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81500,56780,57720,57710,4700
Hrubá marža -9,82-2,11-0,07610,42870,2508
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -25 648-1 48545 2618 838164 378
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,17950,26570,26830,26890,5246
Krátkodobé pohľadávky 749 523816 460866 818817 118577 955
Krátkodobé záväzky 5 675 1328 586 5438 570 4348 589 88816 155 405
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000105 700154 9002 545 848
Krytie dlhovej služby -0,8507-0,01631,020,19642,49
Nákladové úroky 29 57045 02044 49645 84166 052
Nákladové úroky v minulom roku 45 02044 49645 84166 052113 639
Náklady na predaný tovar 29 7652 9193 74511 99710 231
Neobežný majetok 30 338 97331 500 02731 067 17429 916 37529 866 375
Obežný majetok 1 280 807816 492877 1722 030 654928 171
Odpisy 5 9802 4940,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 9901 2470,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 9901 2470,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 493,00751,00200,00165,00358,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 49 31492 0140,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 425 527-36 6642 027-37 47997 600
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0156-11,010,210457,790,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -4,52-0,79430,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0156-11,010,000057,790,0000
Pohľadávky z obchodného styku 165,00239 021238 616238 6160,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -599 3091 778-1 781-15,190,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0015-0,22930,232726,470,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,18500,43220,42280,42290,5300
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,22700,76110,73240,73281,13
Pridaná hodnota -27 015-1 981-3 7459 00382 769
Primárna platobná neschopnosť 298,870,38500,44300,64920,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -232,54-19 028297,071 50199,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -232,54-19 028297,071 50199,07
Služby 29 7652 9193 74511 99710 231
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 619 88032 317 18331 944 34631 947 02930 794 546
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 174 329430 3910,00000,0000164 411
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 750938,0050 00021 00093 000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,000050 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 750938,000,000021 00093 000
Účtovný cash flow 43,00-10 32310 3541 213 5360,0000
Úročený dlh 174 329430 3910,00000,0000164 411
Úrokové krytie 251,910,15161,070,20582,51
Vlastné imanie 25 770 26918 350 72118 439 07918 437 05114 474 530
Všetky záväzky 5 849 61113 966 46213 505 26713 509 97816 320 016
Výsledok hospodárenia -31 135-3 22845 4619 003164 736
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -31 135-3 22845 4619 003164 736
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 419 547-39 1582 027-37 47997 600
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -39 1582 027-37 47997 600-119 092
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 419 547-38 1973 321-36 40799 942
Záväzky 5 849 61113 966 46213 505 26713 509 97816 320 016
Záväzky z obchodného styku 49 31492 014105 700154 9002 545 848
Zisk pred zdanením 7 419 547-38 1973 321-36 40799 942
Zmena EBIT 1 0920,14275,070,0568-30,44
Účtovné závierky