Gerecse Trans s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122010
Aktíva 1 6791 6790,00000,00000,0000
Bankové úvery 109,00109,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,54710,58730,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 109,00109,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,74301,350,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,53720,57780,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,78-2,420,00000,00000,0000
Celkový dlh 3 8192 8590,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 481-1 4800,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 5901 5890,00000,00000,0000
Čistý cash flow 1 5901 5890,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-1 6260,00000,00000,0000
Čistý zisk -960,00-1 6260,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 626-6 3650,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 2 1401 1800,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00007 3270,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -1 626-6 3650,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-1 6260,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000-1 6260,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-1 6260,00000,00000,0000
Finančná páka -0,7846-1,420,00000,00000,0000
Finančné účty 1 5901 5890,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,270,70280,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,27-0,70280,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-1 6260,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,761,640,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 89,0090,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 9602 7500,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 0000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000137,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 1 6791 6790,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -960,00-1 6260,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,47271,520,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-0,96840,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-0,96840,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00001,520,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,94700,94640,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,54710,58730,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,350,74260,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,271,700,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,78-2,420,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000-137,000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,5718-0,96840,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,44861,380,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,51810,55580,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-1,760,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-1,760,00000,00000,0000
Služby 0,0000137,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 6791 6790,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 109,00109,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 1 5901 5890,00000,00000,0000
Úročený dlh 109,00109,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -2 140-1 1800,00000,00000,0000
Všetky záväzky 3 8192 8590,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-1 6260,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-1 6260,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -960,00-1 6260,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 626-6 3650,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-1 6260,00000,00000,0000
Záväzky 3 8192 8590,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 2 0000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-1 6260,00000,00000,0000