2 D-B Bystrica, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 24 22328 84718 25016 01210 867
Časové rozlíšenie aktív 94,0094,0093,0094,00150,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,82-1,92-1,53-1,41-1,26
Celkové tržby 40 07645 96547 95839 7560,0000
Celkový dlh 53 82160 22952 55155 44452 662
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 072-139,00-252,00-586,00-562,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 072139,00252,00586,00562,00
Čistý cash flow 1 933-113,00-334,00489,00562,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 5003 8796 091397,00-7 533
Čistý zisk 1 5002 9195 131-563,00-7 533
Čistý zisk v minulom roku 2 9195 131-563,002 926-1 268
Cudzie zdroje 29 59831 38234 30139 43241 795
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,46851,080,00009,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,46851,080,000011,14
Doba obratu aktív 221,15229,07138,90147,0195,89
Doba obratu pohľadávok 0,00000,46851,080,00009,84
Doba obratu zásob 295,03338,02204,04194,04120,70
Doba splácania záväzkov 719,90709,62600,40698,10483,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 491,37476,02397,80506,43462,20
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 27,98108,3026,4446,880,0000
EBIT v minulom roku 3 8796 091397,003 886-1 268
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 5003 8796 091397,00-7 533
EBITDA 1 8414 2276 331650,00-7 292
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 8414 2276 331650,00-7 292
Efektívna daňová sadzba 0,00000,24750,15762,420,0000
Finančná páka -0,8184-0,9192-0,5321-0,4061-0,2600
Finančné účty 2 072139,00252,00586,00562,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,221,091,882,463,85
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,22-1,09-1,88-2,46-3,85
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 5003 8796 091397,00-7 533
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,222,082,863,444,82
Krátkodobé pohľadávky 0,000059,00142,000,00001 115
Krátkodobé záväzky 53 82159 94652 26855 16152 379
Náklady na predaný tovar 37 67441 45741 34438 82339 525
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 27 28830 83431 77528 84127 338
Obežný majetok 24 12928 75318 15715 91810 717
Obrat aktív 1,651,592,632,483,81
Obrat obežného majetku 1,661,602,642,503,86
Obrat zásob 1,241,081,791,883,02
Ostatné náklady na finančnú činnosť 341,00348,00240,00253,00241,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 0929 1492 3023 7040,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 5002 9195 131-563,00-7 533
Podiel EBIT k aktívam 0,06190,13450,33380,0248-0,6932
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,06190,13450,33380,0248-0,6932
Pohľadávky z obchodného styku 0,000059,00142,000,00001 263
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 15,31-277,72-102,7080,6474,37
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,222,092,883,464,85
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,82-1,92-1,53-1,41-1,26
Pridaná hodnota 2 3054 5086 614933,001 839
Primárna platobná neschopnosť 0,0000155,0716,210,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,06190,10120,2812-0,0352-0,6932
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 29,2314,258,3085,30-7,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 29,2314,258,3085,30-7,22
Služby 8 6868 3157 8818 89111 607
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 22328 84718 25016 01210 867
Spotreba materiálu… 1 7002 3081 6881 091580,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 97945 96547 95839 75641 364
Tržby z predaja tovaru 39 97945 96547 76435 70941 341
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000194,004 04723,00
Účtovný cash flow 1 933-113,00-334,00489,00562,00
Vlastné imanie -29 598-31 382-34 301-39 432-41 795
Všetky záväzky 53 82160 22952 55155 44452 662
Výsledok hospodárenia 1 8414 2276 331650,00-7 292
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 8414 2276 331650,00-7 292
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 5002 9195 131-563,00-7 533
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 9195 131-563,002 926-1 268
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 5003 8796 091397,00-7 533
Zásoby 22 05728 55517 76315 3329 040
Záväzky 53 82160 22952 55155 44452 662
Záväzky z obchodného styku 2 0929 1492 3023 7040,0000
Zisk pred zdanením 1 5003 8796 091397,00-7 533
Zmena EBIT 0,38670,636815,340,10225,94