AGENTÚRA G-ART s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 42 05458 17410 77315 0012 681
Bežná likvidita III. stupeň 2,594,600,51930,37091,14
Časové rozlíšenie aktív 412,00215,00224,0058,0025,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8912-0,76740,4707-7,0210,86
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,373,64-0,17180,1727-1,29
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,20950,21432,7840,908,61
Celkové tržby 201 369299 242102 290102 941136 438
Celkový dlh 7 28310 2667 92414 6432 402
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 605-40 593-3 829-5 170-2 656
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 60540 5933 8295 1702 656
Čistý cash flow -30 98836 764-1 3412 514-3 029
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -13 13849 5213 451-5 960912,00
Čistý zisk -13 13845 0592 491-6 920-48,00
Čistý zisk v minulom roku 45 0592 491-6 920-48,00-7 762
Cudzie zdroje -34 771-47 908-2 849-358,00-279,00
Daň z príjmov 0,00004 462960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 4 462960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00004 462960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,227,030,00000,61340,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00006,420,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 77,1272,4038,4453,197,40
Doba obratu pohľadávok 15,227,030,00000,61340,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12,9912,5827,8551,636,50
EBIT v minulom roku 49 5213 451-5 960912,00-6 802
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -13 13849 5213 451-5 960912,00
EBITDA -10 70949 6359 473-1 981992,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 70949 6359 473-1 981992,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,09010,2782-0,16111,05
Finančná páka 1,211,213,7841,909,61
Finančné účty 9 60540 5933 8295 1702 656
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8268-0,8235-0,2645-0,0239-0,1041
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82680,82350,26450,02390,1041
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -8 42249 5619 211-2 120912,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,16850,17380,72450,97060,8780
Krátkodobé pohľadávky 8 3015 6460,0000173,000,0000
Krátkodobé záväzky 7 08510 1097 80514 5602 354
Náklady na predaný tovar 202 344240 26287 55798 044127 128
Neobežný majetok 23 73611 7206 7209 6000,0000
Obežný majetok 17 90646 2393 8295 3432 656
Obrat aktív 4,735,049,506,8649,29
Obrat neobežného majetku 8,3925,0215,2210,720,0000
Obrat obežného majetku 11,126,3426,7119,2749,76
Odpisy 3 5340,00005 7603 8400,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 7670,00002 8801 9200,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 7670,00002 8801 9200,0000
Osobné náklady 9 3218 6057 7137 6677 952
Ostatné náklady na finančnú činnosť 77,0074,00262,00139,0080,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 24,004 81423,0023,00372,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 60445 0598 251-3 080-48,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,37780,94050,8743-19,33-0,1720
Podiel EBIT k aktívam -0,31240,85130,3203-0,39730,3402
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,31240,85130,3203-0,39730,3402
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,37571,031,16-13,512,79
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,22840,69780,35540,34460,9907
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,820,16230,52351,571,58
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,35446,161,910,63870,6322
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,25696,161,090,42560,6322
Pohľadávky z obchodného styku 0,00005 1600,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,594,600,51930,37091,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,12-1,302,12-0,14240,0921
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,17320,17650,73550,97610,8959
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,20950,21432,7840,908,61
Pridaná hodnota -3 30353 01014 7334 8975 027
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,93290,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,31240,77460,2312-0,4613-0,0179
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,37780,94050,8743-19,33-0,1720
Rýchla likvidita I. stupeň 1,364,020,49060,35511,13
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,68010,20680,8365-7,392,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,68010,20680,8365-7,392,42
Služby 199 962231 63586 08795 985125 022
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 42 05458 17410 77315 0012 681
Spotreba materiálu… 2 3828 6271 4702 0592 106
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 200 223293 272102 290102 941132 155
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 1820,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 5609 2130,00005 8390,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 197 481284 059102 29097 102132 155
Účtovný cash flow -30 98836 764-1 3412 514-3 029
Vlastné imanie 34 77147 9082 849358,00279,00
Všetky záväzky 7 28310 2667 92414 6432 402
Výsledok hospodárenia -13 06149 6353 713-5 821992,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -13 06149 6353 713-5 821992,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 13845 0592 491-6 920-48,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 45 0592 491-6 920-48,00-7 762
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13 13849 5213 451-5 960912,00
Záväzky 7 28310 2667 92414 6432 402
Záväzky z obchodného styku 24,004 81423,0023,00372,00
Zisk pred zdanením -13 13849 5213 451-5 960912,00
Zmena EBIT -0,265314,35-0,5790-6,54-0,1341