WAD GROUP, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 24 896 67523 351 57226 593 92526 601 49823 328 136
Bežná likvidita III. stupeň 2,060,44450,85580,37890,3810
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000010,0010,0010,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0030-3,480,7652-0,0034-0,0137
Celkové tržby 0,00000,000079,007 77536 395
Celkový dlh 953 3834 364 0467 562 4194 302 9901 025 450
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26 391-29 295-3 271 637-2 024-5 454
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-480,15-0,53740,6571
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 39129 2953 271 6372 0245 454
Čistý cash flow -2 904-3 242 3423 269 613-3 430-14 049
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 977 644-9 919-7 118-170,0026 796
Čistý zisk 4 955 766-43 981-37 932-4 17823 916
Čistý zisk v minulom roku -43 981-37 932-4 17823 916-8 691
Cudzie zdroje -23 943 292-18 987 526-19 031 506-22 298 508-22 302 686
Daň z príjmov 0,0000480,00509,00480,002 880
Daň z príjmov v minulom roku 480,00509,00480,002 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00509,00480,002 880
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00003 276 4120,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,000018 1043 906
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000036,384,00
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00001 248 816236 521
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,0000171 9163 906
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,000048 02710 397
EBIT v minulom roku -9 919-7 118-170,0026 796-8 691
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 977 644-9 919-7 118-170,0026 796
EBITDA -1 806-9 553-4 5677 74426 855
EBITDA marža 0,00000,0000-57,810,99600,7379
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 806-9 553-4 5677 74426 855
Finančná páka 1,041,231,401,191,05
Finančné účty 26 39129 2953 271 6372 0245 454
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9617-0,8131-0,7156-0,8382-0,9560
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96170,81310,71560,83820,9560
Hrubá marža 0,00000,0000-58,810,99600,7387
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 756-9 919-7 268-170,0027 584
Krátkodobé pohľadávky 1 932 868384 861384 861385 636385 256
Krátkodobé záväzky 953 263931 7204 272 6501 023 0501 025 450
Krytie dlhovej služby -0,0825-0,2845-0,15072,200,0000
Nákladové úroky 21 87833 58230 3053 5280,0000
Nákladové úroky v minulom roku 33 58230 3053 5280,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 8069 5534 64631,009 115
Neobežný majetok 22 937 41622 937 41622 937 41722 937 41622 937 416
Obežný majetok 1 959 259414 1563 656 4983 664 072390 710
Ostatné náklady na finančnú činnosť 950,00366,002 7017 91461,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 780,0049,0054,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 955 766-43 981-37 932-4 17823 916
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,000041 388-0,4412-0,3860
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000775,00395,00
Pohotová likvidita II. stupeň 2,060,44450,85580,37890,3810
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8 2455,86-5,826 5011 587
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,1327-96,55107,89-0,97220,0000
Pridaná hodnota -1 806-9 553-4 6467 74426 885
Rýchla likvidita I. stupeň 0,02770,03140,76570,00200,0053
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -527,90-456,82-1 656555,6538,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -527,90-456,82-1 656555,6538,18
Služby 1 8069 5534 64631,009 115
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 896 67523 351 57226 593 92526 601 49823 328 136
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00007 775911 335
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,0000874 940
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000395,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00007 77536 000
Účtovný cash flow -2 904-3 242 3423 269 613-3 430-14 049
Úrokové krytie 227,52-0,2954-0,2349-0,04820,0000
Vlastné imanie 23 943 29218 987 52619 031 50622 298 50822 302 686
Všetky záväzky 953 3834 364 0467 562 4194 302 9901 025 450
Výsledok hospodárenia -1 806-9 553-4 5677 74426 855
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 806-9 553-4 5677 74426 855
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 955 766-43 981-37 932-4 17823 916
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -43 981-37 932-4 17823 916-8 691
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 955 766-43 501-37 423-3 69826 796
Záväzky 953 3834 364 0467 562 4194 302 9901 025 450
Záväzky z obchodného styku 780,0049,0054,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 4 955 766-43 501-37 423-3 69826 796
Zmena EBIT -501,831,3941,87-0,0063-3,08
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000395,00