Simex-Kassa, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 74 66242 25743 36252 5370,0000
Bežná likvidita III. stupeň 641,2744,0245,1754,730,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -28,61-1,1520,131,040,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,370,02320,02260,01860,0000
Celkové tržby 0,00000,000020 50022 8540,0000
Celkový dlh 43 156960,00960,00960,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 231-24 833-25 938-6 6130,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 23124 83325 9386 6130,0000
Čistý cash flow -1 602-1 10519 3251 0010,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 746-145,00-8 2151 9610,0000
Čistý zisk -9 791-1 105-9 1751 0010,0000
Čistý zisk v minulom roku -1 105-9 1751 001-1 3250,0000
Cudzie zdroje -31 506-41 297-42 402-51 5770,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,0000772,06839,070,0000
Doba obratu zásob 0,00000,0000223,15852,430,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000012,2917,820,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000017,0915,330,0000
EBIT v minulom roku -145,00-8 2151 961-365,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 746-145,00-8 2151 9610,0000
EBITDA -385,00-100,00-8 1502 0160,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -385,00-100,00-8 1502 0160,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-6,62-0,11690,48950,0000
Finančná páka 2,371,021,021,020,0000
Finančné účty 23 23124 83325 9386 6130,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4220-0,9773-0,9779-0,98170,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,42200,97730,97790,98170,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -436,00-145,00-8 2151 9610,0000
Krátkodobé záväzky 56,00960,00960,00960,000,0000
Nákladové úroky 1 0450,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000100,0028 65020 8380,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000028 50019 6640,0000
Neobežný majetok 38 7510,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 35 91142 25743 36252 5370,0000
Obrat zásob 0,00000,00001,640,42820,0000
Odpisy 9 0140,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 5070,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 5070,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 51,0045,0065,0055,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -777,00-1 105-9 1751 0010,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,31110,58770,59820,12590,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00000,94270,04380,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,94270,04380,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 414,8425,8727,026,890,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 19,6737,37-2,19-51,530,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,530,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57800,02270,02210,01830,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,370,02320,02260,01860,0000
Pridaná hodnota 0,0000-100,00-8 1502 0160,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 414,8425,8727,026,890,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -112,09-9,60-0,11780,47620,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -112,09-9,60-0,11780,47620,0000
Služby 0,0000100,00150,00100,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 74 66242 25743 36252 5370,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00001 0740,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,000020 50022 8540,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000020 50022 8540,0000
Účtovný cash flow -1 602-1 10519 3251 0010,0000
Úrokové krytie -8,370,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 31 50641 29742 40251 5770,0000
Všetky záväzky 43 156960,00960,00960,000,0000
Výsledok hospodárenia -9 399-100,00-8 1502 0160,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 399-100,00-8 1502 0160,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 791-1 105-9 1751 0010,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 105-9 1751 001-1 3250,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 791-145,00-8 2151 9610,0000
Zásoby 12 68017 42417 42445 9240,0000
Záväzky 43 156960,00960,00960,000,0000
Zisk pred zdanením -9 791-145,00-8 2151 9610,0000
Zmena EBIT 60,320,0177-4,19-5,370,0000