ONLY ON s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 608 2091 101 529946 047696 906967 020
Aktivácia 0,00003 3330,00000,00000,0000
Bankové úvery 501 1610,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 501 1610,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 520,00140 490985,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1386-2,900,02650,00190,0251
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,79121,97-7,63-8,05-12,05
Celkové tržby 588 133798 08747 68547 3640,0000
Celkový dlh 1 371 3521 092 5711 088 657795 7771 054 569
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 437 384-30 940-4 961-1 180-2 194
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,04740,0270-0,91720,06920,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 63 77730 9404 9611 1802 194
Čistý cash flow 32 83725 9793 781192,002 194
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 36 88429 440-42 0434 237-97 126
Čistý zisk 27 89921 568-43 7383 277-97 126
Čistý zisk v minulom roku 21 568-43 7383 277-14 5992 021
Cudzie zdroje -236 857-8 958142 61098 87187 549
Daň z príjmov 7 4177 872960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 872960,00960,001 0550,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 4177 872960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 753,1011,5010 5300,00006 850
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 501,6110,456 5490,0000146,39
Doba obratu aktív 2 787525,16161 73699 20929 492
Doba obratu pohľadávok 753,1011,5010 5300,00006 850
Doba obratu zásob 0,00006,0257,5546,530,0000
Doba splácania záväzkov 0,000020 880186 885117 5472 535
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 383520,87174 893113 28332 162
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000012 8066 2261 5320,0000
EBIT v minulom roku 29 440-42 0434 237-13 5442 021
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 36 88429 440-42 0434 237-97 126
EBITDA 316 219820,004 56134 206-67 161
EBITDA marža 0,53770,00100,09560,72220,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 316 219820,004 56134 206-67 161
Finančná páka 6,79122,97-6,63-7,05-11,05
Finančné účty 63 77730 9404 9611 1802 194
Hrubá marža 0,01440,0193-1,33-0,53240,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 365 60458 6073 57134 111-67 251
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,49630,99181,081,141,09
Krátkodobé pohľadávky 434 60224 12461 5930,0000224 603
Krátkodobé záväzky 798 1691 092 5231 023 004795 7771 054 569
Krytie dlhovej služby 201,670,00006,210,00000,0000
Nákladové úroky 1 5680,0000735,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000735,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 201 865750 15465 70927 779151 816
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000019 0981 9982 47111 448
Neobežný majetok 1 109 310905 660878 193695 411740 223
Obežný majetok 498 37955 37966 8691 495226 797
Obrat aktív 0,13100,69500,00230,00370,0124
Obrat neobežného majetku 0,18990,84530,00240,00370,0162
Obrat obežného majetku 0,422613,820,03191,720,0528
Obrat zásob 0,000060,636,347,840,0000
Odpisy 11 4520,000045 61429 87429 875
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 7260,000022 80714 93729 875
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 7260,000022 80714 9370,0000
Osobné náklady 45 31912 7610,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 305547,00990,0095,0090,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 231 865670 05334 08110 3710,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 39 35121 5681 87633 151-67 251
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,03782,410,3067-0,03311,11
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,04553,270,5463-0,04291,11
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 5,360,82690,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,8081-31,82-10,20-0,9212
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,18661,210,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,14891,21-1,39-0,8440-4,68
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,15590,03391,770,07490,1833
Pohľadávky z obchodného styku 289 46821 91738 3050,00004 800
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,21-0,344837,72514,9539,90
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 20,940,00005,140,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85270,99191,151,141,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,79121,97-7,63-8,05-12,05
Pridaná hodnota 8 45515 433-63 574-25 215-139 848
Primárna platobná neschopnosť 0,801030,570,88970,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,11782,410,3067-0,03311,11
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,341 332238,6923,26-15,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,341 332238,6923,26-15,70
Služby 45 647395 96911 87920 177127 382
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 608 2091 101 529946 047696 906967 020
Spotreba materiálu… 156 218338 42051 8325 13112 986
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 501 1610,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 237 980794 7542 1352 56411 968
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 27 34529 1670,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 5 327803,002 1352 56411 968
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 205 308764 7840,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 32 83725 9793 781192,002 194
Úročený dlh 501 1610,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 23,520,0000-57,200,00000,0000
Vlastné imanie 236 8578 958-142 610-98 871-87 549
Všetky záväzky 1 371 3521 092 5711 088 657795 7771 054 569
Výsledok hospodárenia 33 50129 987-41 0534 332-97 036
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 33 50129 987-41 0534 332-97 036
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 89921 568-43 7383 277-97 126
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 568-43 7383 277-14 5992 021
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 35 31629 440-42 7784 237-97 126
Zásoby 0,0000315,00315,00315,000,0000
Záväzky 1 371 3521 092 5711 088 657795 7771 054 569
Záväzky z obchodného styku 231 865670 05334 08110 3710,0000
Zisk pred zdanením 35 31629 440-42 7784 237-97 126
Zmena EBIT 1,25-0,7002-9,92-0,3128-48,06
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 298 6110,00000,00000,00000,0000