BECKER AVIONICS East Europe, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 494 63265 45231 181282,00259,00
Bankové úvery 0,000011 2440,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,070,77060,86050,00750,0072
Bežné bankové úvery 0,000011 2440,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,40-2,420,52410,00710,0067
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,2975,28-7,17-1,01-1,01
Celkové tržby 627 46386 534271 3310,00003 234
Celkový dlh 446 56464 59436 23737 41535 978
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -115 4219 170-2 650-264,00-241,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 115 4212 0742 650264,00241,00
Čistý cash flow 115 4212 0742 650264,00241,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 61 0557 51036 349-454,0099,00
Čistý zisk 47 2105 91432 076-1 414-861,00
Čistý zisk v minulom roku 5 91432 076-1 414-861,00509,00
Cudzie zdroje -48 068-858,005 05637 13335 719
Daň z príjmov 12 5391 5484 273960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 5484 273960,00960,001 284
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 5391 5484 273960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 209,64200,5838,180,00002,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 158,50105,5522,720,00000,0000
Doba obratu aktív 287,87276,0841,950,000029,23
Doba obratu pohľadávok 209,64200,5838,180,00002,03
Doba obratu zásob 1,371,600,29060,00000,0000
Doba splácania záväzkov 377,69583,7372,120,00004 608
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 259,90225,0348,750,00004 054
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 365,54524,1058,870,00003 627
EBIT v minulom roku 7 51036 349-454,0099,001 793
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 61 0557 51036 349-454,0099,00
EBITDA 64 9537 78336 500-369,00179,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 64 9537 78336 500-369,00179,00
Efektívna daňová sadzba 0,20990,20750,1176-2,119,70
Finančná páka 10,2976,28-6,17-0,0076-0,0073
Finančné účty 115 4212 0742 650264,00241,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0972-0,01310,1622131,68137,91
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,09720,0131-0,1622-131,68-137,91
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 64 0287 51036 349-454,0099,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,90280,81511,16132,46138,68
Krátkodobé pohľadávky 360 21947 55328 38518,0018,00
Krátkodobé záväzky 446 56453 35036 23737 35435 918
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 432 20647 90029 57728 26628 267
Krytie dlhovej služby 49,73162,150,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 30648,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 48,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 523 10145 083226 141369,002 846
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 431 56533 359183 3890,00002 845
Neobežný majetok 17 37615 6790,00000,00000,0000
Obežný majetok 477 25649 77331 181282,00259,00
Obrat aktív 1,271,328,700,000012,49
Obrat neobežného majetku 36,095,520,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,311,748,700,000012,49
Obrat zásob 267,06228,491 2560,00000,0000
Odpisy 3 1850,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 1850,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 39 26333 5258 4500,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 925,00273,00151,0085,0080,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 50 3955 91432 076-1 414-861,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,98220,4887-6,340,03810,0241
Podiel EBIT k aktívam 0,12340,11471,17-1,610,3822
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,12340,11471,17-1,610,3822
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,270,6206-7,190,0122-0,0028
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,23330,03170,08500,93620,9305
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,37730,80880,18700,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,24111,240,24640,00000,1364
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,651,245,350,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,451,245,350,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 272 34425 02316 8890,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,070,76830,85640,00750,0072
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4165-0,41371,91140,66148,21
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 88,3843,210,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90280,98691,16132,68138,91
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,2975,28-7,17-1,01-1,01
Pridaná hodnota 104 05541 45145 190-369,00388,00
Primárna platobná neschopnosť 1,591,911,750,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,09540,09041,03-5,01-3,32
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,98226,89-6,340,03810,0241
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,888,300,9928-101,40200,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,888,300,9928-101,40200,99
Služby 71 6379 38639 655369,001,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 494 63265 45231 181282,00259,00
Spotreba materiálu… 19 8992 3383 0970,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000011 2440,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 627 15686 534271 3310,00003 234
Tržby z predaja tovaru 636 37858 134271 3310,00003 234
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb -9 22228 4000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 115 4212 0742 650264,00241,00
Úročený dlh 0,000011 2440,00000,00000,0000
Úrokové krytie 46,75156,460,00000,00000,0000
Vlastné imanie 48 068858,00-5 056-37 133-35 719
Všetky záväzky 446 56464 59436 23737 41535 978
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,98220,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 61 7687 78336 500-369,00179,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 61 7687 78336 500-369,00179,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 47 2105 91432 076-1 414-861,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 91432 076-1 414-861,00509,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59 7497 46236 349-454,0099,00
Zásoby 1 616146,00146,000,00000,0000
Záväzky 446 56464 59436 23737 41535 978
Záväzky z obchodného styku 432 20647 90029 57728 26628 267
Zisk pred zdanením 59 7497 46236 349-454,0099,00
Zmena EBIT 8,130,2066-80,06-4,590,0552