FRUIT MARKET s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 622 09621 46561 46420 35166 139
Bežná likvidita III. stupeň -0,6814-38,310,24003,110,4942
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5985-12,12-1,42-0,2301-0,4424
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,08899,880,27811,390,1322
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -6,741,265,150,17543,35
Celkové tržby 607 2032 118 207894 847105 19949 459
Celkový dlh 730 56011 95151 4623 03750 950
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -64 921-115 345-14 251-3 984-6 719
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 64 921115 34514 2513 9846 719
Čistý cash flow 64 921115 34514 2513 9846 719
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -117 978-488,00-4 4323 0853 606
Čistý zisk -117 978-488,00-7 3122 1252 646
Čistý zisk v minulom roku -488,00-7 3122 1252 6461 140
Cudzie zdroje 108 464-9 514-10 002-17 314-15 189
Daň z príjmov 0,00000,00002 880960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 880960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 880960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 1 119 636468 57043 8983 24829 989
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00190,00005,11110,03
Doba obratu aktív 373,953,7125,0770,61488,10
Doba obratu pohľadávok 673,0380,9017,9116,38331,35
Doba obratu zásob -305,01-100,29-0,851630,870,0000
Doba splácania záväzkov 395,982,0822,3225,360,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 438,952,0220,909,98375,21
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 390,941,771,2761,770,0000
EBIT v minulom roku -488,00-4 4323 0853 6062 100
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -117 978-488,00-4 4323 0853 606
EBITDA -117 9781 062-1 2266 1484 220
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -117 9781 062-1 2266 1484 220
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,64980,31120,2662
Finančná páka -5,742,266,151,184,35
Finančné účty 64 921115 34514 2513 9846 719
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,1744-0,4432-0,1627-0,8508-0,2297
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,17440,44320,16270,85080,2297
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -117 9788 949-1 5585 9594 085
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,170,54380,83370,14130,7687
Krátkodobé pohľadávky 0,000011,000,00001 47314 910
Krátkodobé záväzky 730 22611 67251 2402 87650 843
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 720 9349 9422 9187 00420 757
Náklady na predaný tovar 710 9922 097 979880 55786 48933 714
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 673 0922 047 045837 94141 3890,0000
Neobežný majetok 0,00000,00005 2708 14611 021
Obežný majetok 622 09621 46556 19412 20555 118
Obrat aktív 0,976198,4914,565,170,7478
Obrat neobežného majetku 0,00000,0000169,8012,914,49
Obrat obežného majetku 0,976198,4915,928,620,8973
Obrat zásob -1,20-3,64-428,6111,830,0000
Odpisy 0,00005 2702 8752 875479,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00005 2702 8752 875479,00
Osobné náklady 14 18914 31713 51312 45111 505
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000447,00332,00189,00135,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -117 9784 782-4 4375 0003 125
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,09-0,0513-0,73110,12270,1742
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,09-0,0498-0,43350,17650,2357
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,10445,370,23190,19580,1016
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,13670,89140,94560,66550,7307
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -7,311,121,061,501,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -7,310,82000,87201,221,31
Pohotová likvidita II. stupeň 0,08899,880,27811,900,4254
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,67-0,0825-0,7018-4,35-2,26
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,170,55680,83730,14920,7703
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -6,741,265,150,17543,35
Pridaná hodnota -103 78916 06114 29018 71015 745
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,09-0,0513-0,73110,12270,1742
Rýchla likvidita I. stupeň 0,08899,880,27811,390,1322
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,1911,25-41,980,494012,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,1911,25-41,980,494012,07
Služby 37 90050 93442 61645 10033 714
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 622 09621 46561 46420 35166 139
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 607 2032 118 207894 847105 19949 459
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00004 1670,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 607 2032 108 840866 04149 4160,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00005 20028 80655 78349 459
Účtovný cash flow 64 921115 34514 2513 9846 719
Vlastné imanie -108 4649 51410 00217 31415 189
Všetky záväzky 730 56011 95151 4623 03750 950
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,09-0,05130,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -117 978-41,00-4 1013 2733 741
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -117 978-41,00-4 1013 2733 741
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -117 978-488,00-7 3122 1252 646
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -488,00-7 3122 1252 6461 140
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -117 978-488,00-4 4323 0853 606
Zásoby -562 461-562 461-1 9553 5003 500
Záväzky 730 56011 95151 4623 03750 950
Záväzky z obchodného styku 720 9349 9422 9187 00420 757
Zisk pred zdanením -117 978-488,00-4 4323 0853 606
Zmena EBIT 241,760,1101-1,440,85551,72