SkyToll, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 130 319 281117 066 013133 737 230158 484 406179 642 954
Bankové úvery 40 007 90050 008 82759 007 22567 006 5253 008
Bežná likvidita III. stupeň 1,351,001,061,001,72
Bežné bankové úvery 10 007 90010 008 8279 007 2258 006 5253 008
Časové rozlíšenie aktív 10 511 0229 690 1709 153 3289 199 4642 071 592
Časové rozlíšenie pasív 7 762 8499 548 19716 190 79222 644 0593 718 290
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,26060,30220,2821-0,3208-0,8576
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5607-0,4160-0,42470,28640,7070
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,282,282,403,251,92
Celkové tržby 80 002 36878 324 49080 744 673129 276 3120,0000
Celkový dlh 68 820 59174 733 42082 944 128103 886 670115 597 569
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 476 26726 481 90125 574 24423 812 457-51 733 102
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 531 63323 526 92633 432 98143 194 06851 736 110
Čistý cash flow 14 004 707-9 906 055-9 761 08710 250 13851 736 110
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 26 794 49819 775 77022 948 36420 107 65048 189 669
Čistý zisk 20 951 44514 784 06116 601 97513 953 34242 326 760
Čistý zisk v minulom roku 14 784 06116 601 97513 953 34210 639 30226 448 514
Cudzie zdroje -53 735 841-32 784 396-34 602 310-31 953 677-60 327 095
Daň z príjmov 5 140 9704 146 7305 370 9735 041 4100,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 146 7305 370 9735 041 4103 439 6260,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 140 9704 146 7305 370 9735 041 4100,0000
Dlhodobé bankové úvery 30 000 00040 000 00050 000 00059 000 0000,0000
Dlhodobé pohľadávky 52 631 94351 851 92751 851 92751 851 92720 000 000
Dlhodobý dlh 30 000 00040 000 00050 000 00059 000 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 48,1050,6341,3772,60237,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,4438,2033,6367,6455,23
Doba obratu aktív 639,08585,06647,17815,46546,14
Doba obratu pohľadávok 306,21309,77292,29339,40297,85
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 009
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 122,49119,01111,22184,15222,45
EBIT v minulom roku 19 775 77022 948 36420 107 65018 450 84932 925 102
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 26 794 49819 775 77022 948 36420 107 65048 189 669
EBITDA 46 432 07353 277 08454 496 45148 634 81093 608 131
EBITDA marža 0,58040,68020,67490,37620,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 46 432 07353 277 08454 496 45148 634 81093 608 131
Finančná páka 2,433,573,864,962,98
Finančné účty 37 531 63323 526 92633 432 98143 194 06851 736 110
Hrubá marža 0,51710,52630,52830,29690,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 45 302 50851 292 37653 286 57248 330 96394 851 526
Krátkodobé pohľadávky 9 809 09510 130 1308 549 46514 110 66677 972 445
Krátkodobé záväzky 24 978 12423 812 58922 983 72835 789 26073 171 994
Krytie dlhovej služby 5,495,133,172,059,77
Materiál 47 81447 69293 166152 001125 698
Nákladové úroky 702 083844 979975 4161 112 8985 862 909
Nákladové úroky v minulom roku 844 979975 4161 112 8984 371 9216 476 588
Náklady na predaný tovar 33 064 13131 809 11532 766 25032 554 78026 462 935
Neobežný majetok 19 787 77421 819 16830 656 36339 976 28027 737 109
Obežný majetok 100 020 48585 556 67593 927 539109 308 662149 834 253
Obrat aktív 0,57110,62390,56400,44760,6683
Obrat neobežného majetku 3,763,352,461,774,33
Obrat obežného majetku 0,74410,85360,80300,64900,8013
Odpisy 19 586 91432 866 57132 440 37829 413 84934 454 548
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 583 28316 429 13716 286 62114 596 50634 454 548
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 10 003 63116 437 43416 153 75714 817 3430,0000
Osobné náklady 9 178 7328 852 7908 593 4158 448 0220,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 317 4952 005 4841 218 801957 522914 938
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000641 6672 158 333
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 802 8308 304 6548 025 29420 444 2550,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 40 538 35947 650 63249 042 35343 367 19176 781 308
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,22350,17860,17740,14100,7016
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,54
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,514,664,964,540,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,440,98821,041,012,72
Pohľadávky z obchodného styku 8 449 6157 644 1286 949 96313 144 98318 165 887
Pohotová likvidita II. stupeň 1,350,99951,061,001,71
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,843,313,54-3,12-1,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 19,95-11,72-10,019,218,82
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52810,63840,62020,65550,6435
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,282,282,403,251,92
Pridaná hodnota 41 365 65741 224 98242 660 76938 382 79193 596 676
Primárna platobná neschopnosť 0,80511,091,151,560,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,38990,45090,47980,43670,7016
Rýchla likvidita I. stupeň 0,87800,54250,69390,65010,6728
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,481,401,522,141,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,481,401,522,141,23
Služby 32 271 22530 996 96831 897 57131 680 44025 580 801
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 130 319 281117 066 013133 737 230158 484 406179 642 954
Spotreba materiálu… 792 906812 147868 679874 340882 134
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 40 007 90050 008 82759 007 22567 006 5253 008
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 74 523 75373 044 48575 431 48070 943 575120 059 611
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 93 96510 3884 4616 0040,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 74 429 78873 034 09775 427 01970 937 571120 059 611
Účtovný cash flow 14 004 707-9 906 055-9 761 08710 250 13851 736 110
Úročený dlh 40 007 90050 008 82759 007 22567 006 5253 008
Úrokové krytie 38,1623,4023,5318,078,22
Vlastné imanie 53 735 84132 784 39634 602 31031 953 67760 327 095
Všetky záväzky 68 820 59174 733 42082 944 128103 886 670115 597 569
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 919 9304 298 6236 757 29613 771 3802 601 944
Výnosy budúcich období krátkodobé 4 842 9195 249 5749 433 4968 872 6791 116 346
Výsledok hospodárenia 26 610 94420 323 33622 059 99718 960 20756 143 403
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 610 94420 323 33622 059 99718 960 20756 143 403
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 951 44514 784 06116 601 97513 953 34242 326 760
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 784 06116 601 97513 953 34210 639 30226 448 514
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 26 092 41518 930 79121 972 94818 994 75253 668 716
Zásoby 47 81447 69293 166152 001125 698
Záväzky 68 820 59174 733 42082 944 128103 886 670115 597 569
Záväzky z obchodného styku 6 802 8308 304 6548 025 29420 444 2550,0000
Zisk pred zdanením 26 092 41518 930 79121 972 94818 994 75253 668 716
Zmena EBIT 1,350,86181,141,091,46
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 328 18097 565537,00266 7583 010 180
Účtovné závierky