IMUNODERMA s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142012
Aktíva 0,000011 11412 63313 4870,0000
Bankové úvery 1 7320,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,68430,85980,99800,0000
Bežné bankové úvery 1 7320,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000037,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,73381,492,140,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-2,72-4,40-5,420,0000
Celkové tržby 0,000040 32741 6580,00000,0000
Celkový dlh 1 56117 58616 35316 5360,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 732-4 749-5 529-6 5340,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00004 7495 5296 5340,0000
Čistý cash flow 0,00004 7495 5296 5340,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 561-2 272167,00-1 2350,0000
Čistý zisk -1 561-2 752-313,00-1 2350,0000
Čistý zisk v minulom roku -2 752-313,00-358,00-11 3010,0000
Cudzie zdroje 1 5616 4723 7203 0490,0000
Daň z príjmov 0,0000480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000057,9062,2459,580,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000055,1562,2458,760,0000
Doba obratu aktív 0,0000101,10110,69116,190,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000057,9062,2459,580,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000403,550,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000147,75128,74116,430,0000
EBIT v minulom roku -2 272167,00122,00-11 3010,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 561-2 272167,00-1 2350,0000
EBITDA -1 528-2 177260,00-1 1290,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 528-2 177260,00-1 1290,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,21132,870,00000,0000
Finančná páka 0,0000-1,72-3,40-4,420,0000
Finančné účty 0,00004 7495 5296 5340,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,58230,29450,22610,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-0,5823-0,2945-0,22610,0000
Hrubá marža 0,00000,72190,75730,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 561-2 272167,00-1 2350,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00001,461,161,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00006 3657 1046 9160,0000
Krátkodobé záväzky -171,0016 24214 69313 5140,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000393,00544,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 48011 01210 10912 2230,0000
Obežný majetok 0,000011 11412 63313 4500,0000
Obrat aktív 0,00003,613,303,140,0000
Obrat obežného majetku 0,00003,613,303,150,0000
Osobné náklady -5,0030 74430 5070,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 33,0095,0093,00106,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 561-2 752-313,00-1 2350,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -9,130,42520,08410,40510,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -9,130,4431-0,081145,740,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00341,060,96700,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00002,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 296,000,94691,030,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 296,000,94691,030,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00006 0637 1046 8200,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,68430,85980,99800,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00001,360,67280,46660,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00001,581,291,230,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-2,72-4,40-5,420,0000
Pridaná hodnota -1 48029 11331 54930 1440,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,00000,42520,08410,40510,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,02-8,0862,90-14,650,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,02-8,0862,90-14,650,0000
Služby 1 0848 5038 2439 5060,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,000011 11412 63313 4870,0000
Spotreba materiálu… 396,002 5091 8662 7170,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 7320,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000040 12541 65842 3670,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000040 12541 65842 3670,0000
Účtovný cash flow 0,00004 7495 5296 5340,0000
Úročený dlh 1 7320,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -1 561-6 472-3 720-3 0490,0000
Všetky záväzky 1 56117 58616 35316 5360,0000
Výsledok hospodárenia -1 528-2 177260,00-1 1290,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 528-2 177260,00-1 1290,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 561-2 752-313,00-1 2350,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 752-313,00-358,00-11 3010,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 561-2 272167,00-1 2350,0000
Záväzky 1 56117 58616 35316 5360,0000
Záväzky z obchodného styku 0,0000393,00544,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 561-2 272167,00-1 2350,0000
Zmena EBIT 0,6871-13,601,370,10930,0000