PED - AMB Podháj, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 191 464163 78094 52476 89147 585
Bežná likvidita III. stupeň 3,091,805,832,173,89
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6029-0,5885-0,6256-0,1839-0,3807
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,561,414,730,93801,85
Celkové tržby 202 398168 676128 988118 561107 496
Celkový dlh 37 77449 05412 32212 6069 952
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -92 662-67 516-51 422-11 824-14 327
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 92 66267 51651 42211 82414 327
Čistý cash flow 92 66267 51651 42211 82414 327
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 51 15541 16922 6809 40610 856
Čistý zisk 38 96532 52417 9177 3378 468
Čistý zisk v minulom roku 32 52417 9177 3378 4688 118
Cudzie zdroje -153 690-114 726-82 202-64 285-37 633
Daň z príjmov 10 3658 6454 7632 0692 388
Daň z príjmov v minulom roku 8 6454 7632 0692 3882 289
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 3658 6454 7632 0692 388
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,6242,1133,7547,7653,36
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,6531,7529,7743,9249,22
Doba obratu aktív 378,99374,38267,48236,72161,86
Doba obratu pohľadávok 38,6242,1133,7547,7653,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 71,77109,1430,7438,8126,27
EBIT v minulom roku 41 16922 6809 40610 85610 407
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 51 15541 16922 6809 40610 856
EBITDA 77 74753 83743 76635 40322 133
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 77 74753 83743 76635 40322 133
Finančná páka 1,251,431,151,201,26
Finančné účty 92 66267 51651 42211 82414 327
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8027-0,7005-0,8696-0,8361-0,7909
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80270,70050,86960,83610,7909
Hrubá marža 0,72820,72640,78130,78510,7960
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 113 42770 77843 55735 23522 026
Krátkodobé pohľadávky 19 51118 42311 92615 51315 689
Krátkodobé záväzky 36 25847 74710 86512 6067 724
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 29 21838 47337,0039,00415,00
Krytie dlhovej služby 42,600,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 8250,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 37 01737 14328 21625 47921 741
Neobežný majetok 79 29177 84131 17649 55417 569
Obežný majetok 112 17385 93963 34827 33730 016
Obrat aktív 0,96310,97491,361,542,26
Obrat neobežného majetku 2,332,054,142,396,11
Obrat obežného majetku 1,641,862,044,343,58
Odpisy 44 27220 60920 87725 82911 170
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 44 27220 60920 87725 82911 170
Osobné náklady 61 30760 23954 32954 63861 388
Ostatné náklady na finančnú činnosť 320,001 059209,00168,00107,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 83 23753 13338 79433 16619 638
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,48400,41220,54400,15380,3011
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,41600,49160,53910,58700,7174
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,402,031,851,701,39
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,401,521,341,161,18
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,50250,42280,39870,09970,1335
Pohľadávky z obchodného styku 15 99113 89010 51914 26514 469
Pohotová likvidita II. stupeň 3,091,805,832,173,89
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,66-1,70-1,60-5,44-2,63
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 50,770,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 147 381122 533100 77293 08285 567
Primárna platobná neschopnosť 1,832,770,00350,00270,0287
Rýchla likvidita I. stupeň 2,561,414,730,93801,85
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,48590,91120,28150,35610,4496
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,48590,91120,28150,35610,4496
Služby 17 85019 64012 65612 86710 658
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 191 464163 78094 52476 89147 585
Spotreba materiálu… 19 16717 50315 56012 61211 083
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 202 398168 676128 988118 561107 308
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 18 0009 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 184 398159 676128 988118 561107 308
Účtovný cash flow 92 66267 51651 42211 82414 327
Úrokové krytie 28,030,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 153 690114 72682 20264 28537 633
Všetky záväzky 37 77449 05412 32212 6069 952
Výsledok hospodárenia 51 47542 22822 8899 57410 963
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 51 47542 22822 8899 57410 963
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 38 96532 52417 9177 3378 468
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 32 52417 9177 3378 4688 118
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 49 33041 16922 6809 40610 856
Záväzky 37 77449 05412 32212 6069 952
Záväzky z obchodného styku 29 21838 47337,0039,00415,00
Zisk pred zdanením 49 33041 16922 6809 40610 856
Zmena EBIT 1,241,822,410,86641,04