PED - AMB Podháj, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 163 78094 52476 89147 58561 139
Bežná likvidita III. stupeň 1,805,832,173,890,4696
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000679,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000140,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5885-0,6256-0,1839-0,3807-0,3129
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,414,730,93801,850,1649
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,42760,14990,19610,26441,90
Celkové tržby 168 676128 988118 561107 4960,0000
Celkový dlh 49 05412 32212 6069 95239 951
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -67 516-51 422-11 824-14 327-6 586
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 67 51651 42211 82414 3276 586
Čistý cash flow 67 51651 42211 82414 3276 586
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 41 16922 6809 40610 856258,00
Čistý zisk 32 52417 9177 3378 468258,00
Čistý zisk v minulom roku 17 9177 3378 4688 118-5 723
Cudzie zdroje -114 726-82 202-64 285-37 633-21 048
Daň z príjmov 8 6454 7632 0692 3880,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 7632 0692 3882 2890,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 6454 7632 0692 3880,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,1133,7547,7653,3646,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,7529,7743,9249,2246,50
Doba obratu aktív 374,38267,48236,72161,86245,84
Doba obratu pohľadávok 42,1133,7547,7653,3646,50
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000717,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 109,1430,7438,8126,27160,65
EBIT v minulom roku 22 6809 40610 85610 407-5 723
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 41 16922 6809 40610 856258,00
EBITDA 53 83743 76635 40322 1338 184
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 53 83743 76635 40322 1338 184
Finančná páka 1,431,151,201,262,90
Finančné účty 67 51651 42211 82414 3276 586
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7005-0,8696-0,8361-0,7909-0,3443
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70050,86960,83610,79090,3443
Hrubá marža 0,72640,78130,78510,79600,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 70 77843 55735 23522 0268 016
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,29150,11490,16390,16230,6534
Krátkodobé pohľadávky 18 42311 92615 51315 68911 563
Krátkodobé záväzky 47 74710 86512 6067 72439 951
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 38 47337,0039,00415,000,0000
Náklady na predaný tovar 37 14328 21625 47921 74120 320
Neobežný majetok 77 84131 17649 55417 56942 311
Obežný majetok 85 93963 34827 33730 01618 149
Obrat aktív 0,97491,361,542,261,48
Obrat neobežného majetku 2,054,142,396,112,15
Obrat obežného majetku 1,862,044,343,585,00
Odpisy 20 60920 87725 82911 1707 875
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 60920 87725 82911 1707 875
Osobné náklady 60 23954 32954 63861 3880,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 059209,00168,00107,00168,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 53 13338 79433 16619 6388 133
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,41220,54400,15380,30110,1077
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49160,53910,58700,71740,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,47
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,031,851,701,390,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,521,341,161,188,95
Pohľadávky z obchodného styku 13 89010 51914 26514 46911 563
Pohotová likvidita II. stupeň 1,805,832,173,890,4696
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,70-1,60-5,44-2,63-3,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,29950,13040,16390,20910,6534
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,42760,14990,19610,26441,90
Pridaná hodnota 122 533100 77293 08285 56770 452
Primárna platobná neschopnosť 2,770,00350,00270,02870,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,414,730,93801,850,1643
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,91120,28150,35610,44964,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,91120,28150,35610,44964,88
Služby 19 64012 65612 86710 65811 152
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 163 78094 52476 89147 58561 139
Spotreba materiálu… 17 50315 56012 61211 0839 168
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 168 676128 988118 561107 30890 772
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 159 676128 988118 561107 30890 772
Účtovný cash flow 67 51651 42211 82414 3276 586
Vlastné imanie 114 72682 20264 28537 63321 048
Všetky záväzky 49 05412 32212 6069 95239 951
Výsledok hospodárenia 42 22822 8899 57410 963309,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 42 22822 8899 57410 963309,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 32 52417 9177 3378 468258,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 9177 3378 4688 118-5 723
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 41 16922 6809 40610 856342,00
Záväzky 49 05412 32212 6069 95239 951
Záväzky z obchodného styku 38 47337,0039,00415,000,0000
Zisk pred zdanením 41 16922 6809 40610 856342,00
Zmena EBIT 1,822,410,86641,04-0,0451