ALCOOL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 222 917211 695231 058204 810177 886
Bežná likvidita III. stupeň 3,525,084,183,783,01
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000028,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8377-0,7830-0,8596-0,9332-1,25
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,374,824,053,672,90
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,39050,39810,54020,45120,4355
Celkové tržby 61 13044 14855 50642 1290,0000
Celkový dlh 62 60660 28181 04163 67453 967
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -134 285-118 557-128 949-131 703-154 924
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 134 285118 557128 949131 703154 924
Čistý cash flow 134 285118 557128 949131 703154 924
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 1164 79917 80217 06424 795
Čistý zisk 10 8221 39712 88012 72524 795
Čistý zisk v minulom roku 1 39712 88012 7257 09012 252
Cudzie zdroje -160 311-151 414-150 017-141 136-123 919
Daň z príjmov 2 909980,003 6674 1160,0000
Daň z príjmov v minulom roku 980,003 6674 1160,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 909980,003 6674 1160,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,0224,133,784,6812,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,8914,863,554,6812,70
Doba obratu aktív 1 3831 8991 5191 774944,18
Doba obratu pohľadávok 13,0224,133,784,6812,70
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000954,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 246,87220,49209,40311,17283,89
EBIT v minulom roku 4 79917 80217 0647 31712 252
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 1164 79917 80217 06424 795
EBITDA 30 13318 51229 43321 65632 909
EBITDA marža 0,49290,41930,53030,51400,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 30 13318 51229 43321 65632 909
Finančná páka 1,391,401,541,451,44
Finančné účty 134 285118 557128 949131 703154 924
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7192-0,7152-0,6493-0,6891-0,6966
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71920,71520,64930,68910,6966
Hrubá marža 0,61980,71430,79110,79470,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 29 12517 56928 73520 87532 657
Krátkodobé pohľadávky 2 0992 689575,00540,002 392
Krátkodobé záväzky 39 79224 57431 84335 91653 486
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 14 05812 81511 0728 4540,0000
Krytie dlhovej služby 21,767,6423,4597,110,0000
Nákladové úroky 1 3852 4221 255223,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 4221 255223,00227,000,0000
Náklady na predaný tovar 20 9459 14211 5988 65020 457
Neobežný majetok 82 96986 88597 97069 00316 978
Obežný majetok 139 948124 810133 088135 807160 880
Obrat neobežného majetku 0,70910,46820,56660,61054,05
Odpisy 14 00912 77010 9333 812438,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 00912 77010 9333 812438,00
Osobné náklady 9 57916 00214 00311 4050,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 008943,00698,00781,00252,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 83114 16723 81316 53725 233
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60240,56000,55810,64310,8709
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,25280,50740,31890,34070,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,202,692,323,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,36
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,961,973,142,940,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,611,101,762,20110,30
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,282,912,323,132,25
Pohľadávky z obchodného styku 2 0781 656540,00540,002 392
Pohotová likvidita II. stupeň 3,434,934,073,682,94
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,19-1,28-1,16-1,07-0,7999
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 96,9648,95102,75590,600,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,39050,39810,54020,45120,4355
Pridaná hodnota 37 88931 53743 90833 47948 310
Primárna platobná neschopnosť 6,777,7420,5015,660,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,374,824,053,672,90
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,083,262,752,941,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,083,262,752,941,64
Služby 7 8294 8294 3782 7924 740
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 222 917211 695231 058204 810177 886
Spotreba materiálu… 13 1164 3137 2205 85815 717
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 58 83440 67955 50642 12968 767
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 58 83440 67955 50642 12968 767
Účtovný cash flow 134 285118 557128 949131 703154 924
Úrokové krytie 10,911,9814,1876,520,0000
Vlastné imanie 160 311151 414150 017141 136123 919
Všetky záväzky 62 60660 28181 04163 67453 967
Výsledok hospodárenia 16 1245 74218 50017 84432 471
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 1245 74218 50017 84432 471
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 8221 39712 88012 72524 795
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 39712 88012 7257 09012 252
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 7312 37716 54716 84132 220
Zásoby 3 5643 5643 5643 5643 564
Záväzky 62 60660 28181 04163 67453 967
Záväzky z obchodného styku 14 05812 81511 0728 4540,0000
Zisk pred zdanením 13 7312 37716 54716 84132 220
Zmena EBIT 3,150,26961,042,332,02