Asset Group, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 50 10167 53312 3669 29526 637
Bankové úvery 0,00000,00000,00002 8090,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,69220,48861,141,491,61
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000023,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3750-0,2231-0,3580-1,35-0,6931
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,35840,21320,32990,57120,6922
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,043,241,083,833,69
Celkové tržby 48 40056 30526 80032 1000,0000
Celkový dlh 37 69951 6126 4357 37120 952
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 651-3 552-2 123203,00-3 940
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 6513 5522 1232 6063 940
Čistý cash flow 4 6513 5522 1232 6063 940
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 48013 7944 539-2 5321 679
Čistý zisk -3 5209 9904 007-3 443432,00
Čistý zisk v minulom roku 9 9904 007-3 443-317,00619,00
Cudzie zdroje -12 402-15 921-5 931-1 924-5 685
Daň z príjmov 1 4403 292480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 292480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 4403 292480,00480,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00002 8090,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00002 8090,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,6639,1271,4147,6842,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 29,0337,9564,0141,5042,72
Doba obratu aktív 377,83575,92168,42105,69218,82
Doba obratu pohľadávok 32,6639,1271,4147,6842,72
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000151,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 97,86142,0587,6451,8746,76
EBIT v minulom roku 13 7934 539-2 5321 0121 563
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 48013 7944 539-2 5321 679
EBITDA 16 83714 1627 5845 4959 857
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 83714 1627 5845 4959 857
Efektívna daňová sadzba -0,69230,24790,1070-0,16200,0000
Finančná páka 4,044,242,084,834,69
Finančné účty 4 6513 5522 1232 6063 940
Hrubá marža 0,65840,41910,53020,52850,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 79540 9977 0354 9579 297
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,25900,24670,52040,49080,2137
Krátkodobé pohľadávky 4 3314 5875 2434 1935 200
Krátkodobé záväzky 12 97616 6576 4354 5625 692
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 119,00156,00140,0054,000,0000
Krytie dlhovej služby 28,0627,66145,8512,757,90
Nákladové úroky 600,00512,0052,00431,001 247
Nákladové úroky v minulom roku 511,0052,00431,00849,00944,00
Náklady na predaný tovar 16 53319 20412 59115 13413 681
Neobežný majetok 41 11959 3945 0002 49617 474
Obežný majetok 8 9828 1397 3666 7999 140
Obrat aktív 0,96600,63382,173,451,67
Obrat neobežného majetku 1,180,72065,3612,862,54
Obrat obežného majetku 5,395,263,644,724,86
Odpisy 18 27513 7062 4967 4897 489
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 27513 7062 4967 4897 489
Osobné náklady 14 8457 3106 39511 2970,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 42,00159,00549,00538,00560,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 75523 6966 5034 0467 921
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,28380,62750,6756-0,72740,0760
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,03990,27110,7653-0,53500,0802
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46580,30980,45010,66590,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,25
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,153,232,221,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96221,121,600,90314,11
Pohľadávky z obchodného styku 3 8504 4504 7003 6505 200
Pohotová likvidita II. stupeň 0,69220,48861,141,491,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,67-4,48-2,79-0,7383-1,44
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 7,756,9440,836,053,16
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75250,76420,52040,79300,7866
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,043,241,083,833,69
Pridaná hodnota 31 86723 59614 20916 96630 750
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,28380,62750,6756-1,790,0760
Rýchla likvidita I. stupeň 0,35840,21320,32990,57120,6922
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,243,640,84851,342,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,243,640,84851,342,13
Služby 13 47714 6349 1379 59611 149
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 50 10167 53312 3669 29526 637
Spotreba materiálu… 3 0564 5703 4545 5382 532
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00002 8090,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 40056 29726 80032 10044 431
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000013 4970,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 40042 80026 80032 10044 431
Účtovný cash flow 4 6513 5522 1232 6063 940
Úročený dlh 0,00000,00000,00002 8090,0000
Úrokové krytie -2,4726,9487,29-5,871,35
Vlastné imanie 12 40215 9215 9311 9245 685
Všetky záväzky 37 69951 6126 4357 37120 952
Výsledok hospodárenia -1 43813 9535 088-1 9942 368
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 43813 9535 088-1 9942 368
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 5209 9904 007-3 443432,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 9904 007-3 443-317,00619,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 08013 2824 487-2 963561,00
Záväzky 37 69951 6126 4357 37120 952
Záväzky z obchodného styku 119,00156,00140,0054,000,0000
Zisk pred zdanením -2 08013 2824 487-2 963561,00
Zmena EBIT -0,10733,04-1,79-2,501,07