2 v 1, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 197 083134 071119 15779 4670,0000
Bankové úvery 80 79630 94738 98732 4060,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,98521,151,061,040,0000
Bežné bankové úvery 80 79630 94738 98732 4060,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5704-1,25-2,90-3,240,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,21550,53871,181,660,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,203,344,143,990,0000
Celkové tržby 700 310726 493621 336531 7760,0000
Celkový dlh 165 317103 17395 98663 5450,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 62 677-7 794-28 179-19 1370,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 11938 74167 16651 5430,0000
Čistý cash flow 18 11938 74167 16651 5430,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 47213 74412 83916 9300,0000
Čistý zisk 868,007 7277 24910 1120,0000
Čistý zisk v minulom roku 7 7277 24910 1123 3670,0000
Cudzie zdroje -31 766-30 898-23 171-15 9220,0000
Daň z príjmov 201,003 2212 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 2212 8802 880960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 201,003 2212 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,1833,4510,563,770,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,022,6610,151,910,0000
Doba obratu aktív 102,9867,3670,0054,770,0000
Doba obratu pohľadávok 50,1833,4510,563,770,0000
Doba obratu zásob 30,978,3611,627,270,0000
Doba splácania záväzkov 53,9345,0141,3826,000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 43,9436,1333,4021,390,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 42,7338,9332,4021,240,0000
EBIT v minulom roku 13 74412 83916 9305 9310,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 47213 74412 83916 9300,0000
EBITDA 6 41625 36218 22220 7400,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 41625 36218 22220 7400,0000
Finančná páka 6,204,345,144,990,0000
Finančné účty 18 11938 74167 16651 5430,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 07223 10617 25619 6790,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,42670,53640,47710,39060,0000
Krátkodobé pohľadávky 96 03166 58217 9785 4650,0000
Krátkodobé záväzky 84 08771 91056 85331 0390,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 66 62862 19444 52625 3510,0000
Krytie dlhovej služby 1,899,076,725,270,0000
Nákladové úroky 3 4032 7962 7103 9380,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 7962 7103 9381 6040,0000
Náklady na predaný tovar 649 978658 642572 748491 6980,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 569 103583 164501 531435 6940,0000
Neobežný majetok 34 64115 39118 04213 7800,0000
Obežný majetok 162 442118 680101 11565 6870,0000
Obrat aktív 3,545,425,216,660,0000
Obrat neobežného majetku 20,1647,2034,4438,430,0000
Obrat obežného majetku 4,306,126,148,060,0000
Obrat zásob 11,7843,6631,4050,200,0000
Odpisy 0,00009 3624 4182 7500,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00009 3624 4182 7500,0000
Osobné náklady 39 56035 90224 62814 7350,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5442 256966,001 0610,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 868,0017 08911 66712 8620,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,09190,28900,56370,64860,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81500,52920,50670,38860,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,231,891,972,570,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,231,501,672,170,0000
Pohľadávky z obchodného styku 32 5635 30217 2852 7700,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,69231,020,88840,89850,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,75-0,7976-0,3450-0,30890,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,3213,8624,7813,090,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83880,76950,80550,79960,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,203,344,143,990,0000
Pridaná hodnota 48 53867 83848 60037 9150,0000
Primárna platobná neschopnosť 2,0511,732,589,150,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,02730,25010,31280,63510,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,10990,37660,70080,81240,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 25,774,075,273,060,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 25,774,075,273,060,0000
Služby 65 64461 97557 77442 6210,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 197 083134 071119 15779 4670,0000
Spotreba materiálu… 15 23113 50313 44313 3830,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 80 79630 94738 98732 4060,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 699 116726 480621 348529 6130,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 600,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 655 479722 678590 835524 2550,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 43 0373 80230 5135 3580,0000
Účtovný cash flow 18 11938 74167 16651 5430,0000
Úročený dlh 80 79630 94738 98732 4060,0000
Úrokové krytie 1,314,924,744,300,0000
Vlastné imanie 31 76630 89823 17115 9220,0000
Všetky záväzky 165 317103 17395 98663 5450,0000
Výsledok hospodárenia 7 01616 00013 80417 9900,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 01616 00013 80417 9900,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 868,007 7277 24910 1120,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 7277 24910 1123 3670,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 06910 94810 12912 9920,0000
Zásoby 48 29213 35715 9718 6790,0000
Záväzky 165 317103 17395 98663 5450,0000
Záväzky z obchodného styku 66 62862 19444 52625 3510,0000
Zisk pred zdanením 1 06910 94810 12912 9920,0000
Zmena EBIT 0,32541,070,75842,850,0000