AD7, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 105 54893 69169 33434 90134 838
Bankové úvery 0,00000,00000,00009 76120 524
Bežná likvidita III. stupeň 21,353,661,462,850,9561
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00009 76120 524
Časové rozlíšenie aktív 10 77910 2919 1597 9438 242
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2703-0,4378-0,27580,0353-0,7503
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,081,560,3946-0,31783,48
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,04640,28260,70150,54742,46
Celkové tržby 139 391131 324116 31689 3920,0000
Celkový dlh 4 67820 64328 58512 34724 756
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -84 363-57 097-25 113-4 11212 959
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 84 36357 09725 11313 8737 565
Čistý cash flow 27 26631 98411 240-796,007 565
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 39 51742 94825 20720 1802 551
Čistý zisk 27 82232 29918 19514 3391 143
Čistý zisk v minulom roku 32 29918 19514 339-1 8663 439
Cudzie zdroje -100 870-73 048-40 749-22 554-10 082
Daň z príjmov 11 64710 5856 7775 1820,0000
Daň z príjmov v minulom roku 10 5856 7775 1824 4610,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 64710 5856 7775 1820,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,5520,9223,1153,3326,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,5521,2223,2753,5326,41
Doba obratu aktív 276,38261,58219,44142,78156,96
Doba obratu pohľadávok 1,5520,9223,1153,3326,41
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000019,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,7557,2090,1510,259,80
EBIT v minulom roku 42 94825 20720 1803 7065 380
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 39 51742 94825 20720 1802 551
EBITDA 57 63260 99141 73920 22719 562
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 57 63260 99141 73920 22719 562
Finančná páka 1,051,281,701,553,46
Finančné účty 84 36357 09725 11313 8737 565
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9557-0,7797-0,5877-0,6462-0,2894
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95570,77970,58770,64620,2894
Hrubá marža 0,65710,58850,48880,45230,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 57 49560 92641 68720 18019 527
Krátkodobé pohľadávky 591,007 4937 30113 0365 861
Krátkodobé záväzky 4 48720 48928 4842 5052 176
Krytie dlhovej služby 1 201952,98177,6130,6913,89
Materiál 80,0086,0048,0049,0035,00
Nákladové úroky 48,0064,00235,00659,001 408
Nákladové úroky v minulom roku 64,00235,00659,001 1111 941
Náklady na predaný tovar 47 79453 44658 46248 79141 283
Neobežný majetok 9 73518 72427 7130,000013 135
Obežný majetok 85 03464 67632 46226 95813 461
Obrat aktív 1,321,401,662,562,33
Obrat neobežného majetku 14,326,984,160,00006,17
Obrat obežného majetku 1,642,023,553,316,02
Odpisy 17 97817 97816 4800,000014 334
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 9898 9898 2400,000014 334
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 9898 9898 2400,00000,0000
Osobné náklady 27 11918 52417 90615 7200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 137,0065,0052,0047,0035,00
Ostatné záväzky z obchodného styku -377,002 6331 255182,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 45 80050 27734 67514 33915 477
Podiel EBIT k aktívam 0,37440,45840,36360,57820,0732
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,37440,45840,36360,57820,0732
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,39100,58670,61710,62290,0781
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,79930,60940,36220,39750,2171
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,9625
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,384,173,182,570,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,032,121,652,572,77
Pohľadávky z obchodného styku 591,007 6007 35313 0855 861
Pohotová likvidita II. stupeň 21,343,651,462,840,9545
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,70-2,28-3,6328,33-1,33
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 568,04499,7547,83-1,215,37
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,00000,00000,27970,5891
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,04430,22030,41230,35380,7106
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,04640,28260,70150,54742,46
Pridaná hodnota 91 59777 28756 86140 43239 733
Primárna platobná neschopnosť -0,63790,34640,17070,01390,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,27580,44220,44650,63580,1134
Rýchla likvidita I. stupeň 18,802,790,88171,130,3333
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,08120,33850,68490,61041,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,08120,33850,68490,61041,27
Služby 22 21929 98629 94925 35718 424
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 105 54893 69169 33434 90134 838
Spotreba materiálu… 25 57523 46028 51323 43422 859
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00009 76120 524
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 139 391130 733115 32389 22381 016
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 139 391130 733115 32389 22381 016
Účtovný cash flow 27 26631 98411 240-796,007 565
Úročený dlh 0,00000,00000,00009 76120 524
Úrokové krytie 823,27671,06107,2630,621,81
Vlastné imanie 100 87073 04840 74922 55410 082
Všetky záväzky 4 67820 64328 58512 34724 756
Výsledok hospodárenia 39 65443 01325 25920 2275 228
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 39 65443 01325 25920 2275 228
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 82232 29918 19514 3391 143
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 32 29918 19514 339-1 8663 439
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 39 46942 88424 97219 5213 785
Zásoby 80,0086,0048,0049,0035,00
Záväzky 4 67820 64328 58512 34724 756
Záväzky z obchodného styku -377,002 6331 255182,000,0000
Zisk pred zdanením 39 46942 88424 97219 5213 785
Zmena EBIT 0,92011,701,255,450,4742