Akzent BigBoard, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 22 739 02824 120 33824 596 94924 895 70325 429 692
Bankové úvery 12 655 80914 341 21423 010 33324 189 73324 526 572
Bežné bankové úvery 3 406 8095 124 2145 110 3335 039 7334 126 572
Časové rozlíšenie aktív 97 044113 990104 020105 904110 588
Časové rozlíšenie pasív 200 797278 726299 956305 469456 180
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -8,57-7,25-6,78-6,21-5,75
Celkové tržby 13 805 90213 210 58613 288 43813 302 95012 666 507
Celkový dlh 25 516 73227 656 29528 498 12629 309 38030 230 368
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 12 630 44514 276 01722 986 20524 163 58924 473 458
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 36465 19724 12826 14453 114
Čistý cash flow -39 83341 069-2 016-26 97020 926
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 778 8941 509 7851 824 2541 851 6572 014 359
Čistý zisk 576 182216 607518 013537 71074 399
Čistý zisk v minulom roku 216 607518 013537 71074 3995 528 904
Cudzie zdroje 2 978 5013 814 6834 201 1334 719 1465 256 856
Daň z príjmov 187 804240 420199 44687 006140 818
Daň z príjmov v minulom roku 240 420199 44687 006140 8181 469 258
Daň z príjmov z bežnej činnosti 187 804240 420199 44687 006140 818
Dlhodobé bankové úvery 9 249 0009 217 00017 900 00019 150 00020 400 000
Dlhodobé pohľadávky 164 709172 659141 195123 0300,0000
Dlhodobý dlh 9 249 0009 217 00017 900 00019 150 00020 400 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 35,0949,6863,9670,8956,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,6845,8061,8867,3554,21
Doba obratu aktív 609,35668,52676,61689,64745,98
Doba obratu pohľadávok 39,5054,4667,8474,3056,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 51,8062,2850,6348,0160,81
EBIT v minulom roku 1 509 7851 824 2541 851 6572 014 3599 279 613
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 778 8941 509 7851 824 2541 851 6572 014 359
EBITDA 5 619 4655 667 8325 862 1485 839 1945 767 791
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 619 4655 667 8325 862 1485 839 1945 767 791
Efektívna daňová sadzba 0,24580,52610,27800,13930,6543
Finančná páka -7,63-6,32-5,85-5,28-4,84
Finančné účty 25 36465 19724 12826 14453 114
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 563 1985 365 0655 495 8895 462 8475 532 721
Krátkodobé pohľadávky 1 309 2801 792 3832 325 1122 559 2721 933 677
Krátkodobé záväzky 1 932 9482 247 0021 840 5311 733 1832 073 085
Krytie dlhovej služby 5,545,385,284,763,21
Materiál 79 65354 03154 200114 555116 195
Nákladové úroky 1 014 9081 052 7581 106 7951 226 9411 799 142
Nákladové úroky v minulom roku 1 052 7581 106 7951 226 9411 799 1422 281 451
Náklady na predaný tovar 8 767 8618 437 9408 408 7388 246 7827 745 948
Neobežný majetok 21 062 97821 922 07821 948 29421 966 79823 216 118
Obežný majetok 1 579 0062 084 2702 544 6352 823 0012 102 986
Obrat aktív 0,59900,54600,53950,52930,4893
Obrat neobežného majetku 0,64670,60070,60460,59980,5359
Obrat obežného majetku 8,636,325,214,675,92
Odpisy 3 545 9243 892 0563 755 9803 688 5883 594 442
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 772 9621 946 0281 877 9901 844 2941 797 221
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 772 9621 946 0281 877 9901 844 2941 797 221
Osobné náklady 931 910890 534804 810702 388668 357
Ostatné náklady na finančnú činnosť 337 377359 233366 259384 081241 196
Ostatné záväzky z obchodného styku 664 469941 727883 188398 070687 474
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 122 1064 108 6634 273 9934 226 2983 668 841
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,215,316,047,027,03
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,080,98931,071,121,10
Pohľadávky z obchodného styku 1 219 6131 652 5702 249 6142 431 4421 847 925
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -74,7792,88-2 084-174,98251,21
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,55660,59460,93550,97160,9645
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,121,151,161,181,19
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -8,57-7,25-6,78-6,21-5,75
Pridaná hodnota 4 852 8874 731 3624 860 2444 929 5414 696 453
Primárna platobná neschopnosť 1,100,93400,55500,40350,5020
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,544,884,865,025,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,544,884,865,025,24
Služby 8 215 8977 812 7887 876 8447 704 2917 391 664
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 739 02824 120 33824 596 94924 895 70325 429 692
Spotreba materiálu… 551 964625 152531 894542 491354 284
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 12 655 80914 341 21423 010 33324 189 73324 526 572
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 761 30313 200 03513 268 98213 180 19012 445 464
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00002 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 140 55528 2330,00003 8673 063
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 620 74813 169 30213 268 98213 176 32312 442 401
Účtovný cash flow -39 83341 069-2 016-26 97020 926
Úročený dlh 12 655 80914 341 21423 010 33324 189 73324 526 572
Úrokové krytie 1,751,431,651,511,12
Vlastné imanie -2 978 501-3 814 683-4 201 133-4 719 146-5 256 856
Všetky záväzky 25 516 73227 656 29528 498 12629 309 38030 230 368
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00003 1560,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 066 0951 786 6192 106 1682 151 8802 166 419
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 066 0951 786 6192 106 1682 151 8802 166 419
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 576 182216 607518 013537 71074 399
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 216 607518 013537 71074 3995 528 904
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 763 986457 027717 459624 716215 217
Zásoby 79 65354 03154 200114 555116 195
Záväzky 25 516 73227 656 29528 498 12629 309 38030 230 368
Záväzky z obchodného styku 1 338 3851 543 5781 248 441981 204927 667
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 673 916601 851365 253583 134240 193
Zisk pred zdanením 763 986457 027717 459624 716215 217
Zmena EBIT 1,180,82760,98520,91920,2171
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 148 00117 3900,00002 5939 993
Účtovné závierky