33art, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 94 481112 820237 194148 443156 768
Aktivácia 0,00000,00000,0000100,000,0000
Bankové úvery 0,000015 92031 84049 26913 199
Bežná likvidita III. stupeň 2,971,951,202,150,8754
Bežné bankové úvery 0,000015 92031 8400,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8892-0,4931-1,83-0,9408-1,42
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,571,941,291,750,4392
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,34370,77642,351,303,61
Celkové tržby 146 434106 893326 494158 241210 418
Celkový dlh 24 16749 310166 37683 968122 787
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -62 520-15 399-97 821-11 389-56 331
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 62 52031 319129 66160 65869 530
Čistý cash flow 62 52031 319129 66160 65848 126
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 360-2 68912 58244 08120 677
Čistý zisk 6 803-7 3086 83230 49415 671
Čistý zisk v minulom roku -7 3086 83230 49415 6714 832
Cudzie zdroje -70 314-63 510-70 818-64 475-33 981
Daň z príjmov 4 371744,002 45913 5875 006
Daň z príjmov v minulom roku 744,002 45913 5875 0061 894
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 371744,002 45913 5875 006
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000049 26913 199
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000049 26913 199
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,61107,5635,7432,7246,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,61107,5613,1925,7246,06
Doba obratu aktív 241,23388,74289,61353,54273,52
Doba obratu pohľadávok 19,61107,5635,7432,7246,06
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000368 0370,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 62,1255,57123,1182,64191,20
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000365 6720,00000,0000
EBIT v minulom roku -2 68912 58244 08120 6776 726
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 360-2 68912 58244 08120 677
EBITDA 41 44927 18528 65871 03247 774
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 41 44927 18528 65871 03247 774
Finančná páka 1,341,783,352,304,61
Finančné účty 62 52031 319129 66160 65869 530
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7442-0,5629-0,2986-0,4343-0,2168
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74420,56290,29860,43430,2168
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 41 37225 28870 36270 82947 527
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,25750,14300,42510,23380,6990
Krátkodobé pohľadávky 7 68031 21729 27213 74026 400
Krátkodobé záväzky 24 33116 128100 83234 699109 588
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 17 76811 679100 18425 8740,0000
Krytie dlhovej služby 18,967,028,710,00000,0000
Nákladové úroky 2 1863 8753 2910,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 8753 2910,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 90 17469 280268 54084 141172 231
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000100,000,00000,0000
Neobežný majetok 22 30750 28478 26173 94560 838
Obežný majetok 72 17462 536158 93374 49895 930
Obrat aktív 1,510,93891,261,031,33
Obrat neobežného majetku 6,412,113,822,073,44
Obrat obežného majetku 1,981,691,882,062,18
Odpisy 27 97727 97721 17326 75026 852
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 27 97727 97721 17326 75013 426
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00000,000013 426
Osobné náklady 8 7698 1786 4420,0000543,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 147,001 897796,00203,00247,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000096 469
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 78020 66928 00557 24442 523
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,66170,27760,54660,40860,4435
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000304,000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,024,484,720,000068,08
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,441,011,102,581,35
Pohľadávky z obchodného styku 7 68031 21710 80010 80026 400
Pohotová likvidita II. stupeň 2,891,951,202,140,8754
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,12-2,03-0,5462-1,06-0,7061
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 28,608,0839,400,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,25580,43710,70140,56570,7832
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,34370,77642,351,303,61
Pridaná hodnota 52 78636 65030 40069 11436 969
Primárna platobná neschopnosť 2,310,37419,282,403,65
Rýchla likvidita I. stupeň 2,570,97730,97731,750,6345
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,58311,815,811,182,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,58311,815,811,182,57
Služby 82 14857 109259 32868 383161 461
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 94 481112 820237 194148 443156 768
Spotreba materiálu… 8 02612 1719 11215 85810 770
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000015 92031 84049 26913 199
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 142 995105 930320 190153 255209 200
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 35,000,000021 2500,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000100,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 142 960105 930298 840153 255209 200
Účtovný cash flow 62 52031 319129 66160 65848 126
Úročený dlh 0,000015 92031 84049 26913 199
Úrokové krytie 6,11-0,69393,820,00000,0000
Vlastné imanie 70 31463 51070 81864 47533 981
Všetky záväzky 24 16749 310166 37683 968122 787
Výsledok hospodárenia 13 507-792,0013 37844 28220 922
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 507-792,0013 37844 28220 922
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 803-7 3086 83230 49415 671
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 3086 83230 49415 6714 832
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 174-6 5649 29144 08120 677
Zásoby 1 9740,00000,0000100,000,0000
Záväzky 24 16749 310166 37683 968122 787
Záväzky z obchodného styku 17 76811 679100 18425 87496 469
Zisk pred zdanením 11 174-6 5649 29144 08120 677
Zmena EBIT -4,97-0,21370,28542,133,07
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000015 3570,00000,0000