JORDAN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 1854 8403 3835 9499 242
Bežná likvidita III. stupeň 149,4610,087,059,112,19
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000117,00111,00110,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9887-1,090,8860-0,3603-0,5943
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 146,799,89-5,362,921,04
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00670,11010,16530,12330,5694
Celkové tržby 1 7003 3407 6149 9670,0000
Celkový dlh 28,00480,00480,00653,003 353
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 110-4 746-3 266-5 838-3 500
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 1104 7463 2665 8383 500
Čistý cash flow 4 1104 746-2 5721 9083 500
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -175,001 937-1 9132 057144,00
Čistý zisk -204,001 457-2 3931 562144,00
Čistý zisk v minulom roku 1 457-2 3931 562-2 154-1 063
Cudzie zdroje -4 157-4 360-2 903-5 296-5 889
Daň z príjmov 29,00480,00480,00495,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00495,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 29,00480,00480,00495,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,1010,270,00000,000040,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000040,84
Doba obratu aktív 898,54528,92163,12225,72102,23
Doba obratu pohľadávok 16,1010,270,00000,000040,84
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000040,94
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6,0152,4623,1424,7837,09
EBIT v minulom roku 1 937-1 9132 057-1 674-1 063
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -175,001 937-1 9132 057144,00
EBITDA -82,002 024-1 8292 0412 906
EBITDA marža -0,04820,6060-0,24020,20480,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -82,002 024-1 8292 0412 906
Finančná páka 1,011,111,171,121,57
Finančné účty 4 1104 7463 2665 8383 500
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9933-0,9008-0,8581-0,8902-0,6372
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99330,90080,85810,89020,6372
Hrubá marža 0,07410,6629-0,23100,25680,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -175,001 937-1 9132 1572 359
Krátkodobé pohľadávky 75,0094,000,00000,00003 692
Krátkodobé záväzky 28,00480,00480,00653,003 353
Materiál 0,00000,00000,00000,000040,00
Náklady na predaný tovar 1 5741 1269 3297 06029 894
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00001 900
Obežný majetok 4 1854 8403 2665 8387 232
Obrat aktív 0,40620,69012,241,623,57
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000017,37
Obrat obežného majetku 0,40620,69012,321,654,56
Odpisy 0,00000,00000,00000,00001 900
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00001 900
Ostatné náklady na finančnú činnosť 93,0087,0084,0084,00547,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000032,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -204,001 457-2 3931 5622 044
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,04910,3342-0,82430,29490,0245
Podiel EBIT k aktívam -0,04180,4002-0,56550,34580,0156
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,04180,4002-0,56550,34580,0156
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,04210,4443-0,65900,38840,0245
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98210,98060,96540,98130,3787
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,421,42-0,33780,19140,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,00001,63
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,421,42-0,33980,19830,1061
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00003 692
Pohotová likvidita II. stupeň 149,4610,087,059,112,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,01-0,91871,13-2,78-1,68
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00670,11010,16530,12330,5694
Pridaná hodnota 126,002 214-1 7592 5603 102
Rentabilita aktív, ROA -0,04870,3010-0,70740,26260,0156
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,04910,3342-0,82430,29490,0245
Rýchla likvidita I. stupeň 146,799,896,808,941,04
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,34150,2372-0,26240,31991,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,34150,2372-0,26240,31991,15
Služby 1 5741 0159 1935 46426 537
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 1854 8403 3835 9499 242
Spotreba materiálu… 0,0000111,00136,001 5963 357
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 7003 3407 5709 72032 996
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000100,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 7003 3407 5709 62032 996
Účtovný cash flow 4 1104 746-2 5721 9083 500
Vlastné imanie 4 1574 3602 9035 2965 889
Všetky záväzky 28,00480,00480,00653,003 353
Výsledok hospodárenia -82,002 024-1 8292 1411 006
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -82,002 024-1 8292 1411 006
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -204,001 457-2 3931 562144,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 457-2 3931 562-2 154-1 063
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -175,001 937-1 9132 057459,00
Zásoby 0,00000,00000,00000,000040,00
Záväzky 28,00480,00480,00653,003 353
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000032,000,0000
Zisk pred zdanením -175,001 937-1 9132 057459,00
Zmena EBIT -0,0903-1,01-0,9300-1,23-0,1355