HUMANS Institute s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 4185 7248 09316 61714 533
Bankové úvery 14 10321 87829 5916 8810,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,01-1,05-1,10-1,26-1,43
Celkové tržby 4 245749,0029 52063 7611 743
Celkový dlh 136 241113 62391 78080 36748 170
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 13 54120 85428 840653,00-2 573
Čistá marža, Zisková marža, ROS -6,34-32,33-0,6754-0,4723-30,74
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 562,001 024751,006 2282 573
Čistý cash flow 562,001 024751,006 2282 573
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -25 737-22 429-17 615-28 984-52 622
Čistý zisk -26 925-24 212-19 937-30 113-53 582
Čistý zisk v minulom roku -24 212-19 937-30 113-53 5822 821
Cudzie zdroje 134 823107 89983 68763 75033 637
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Dlhodobé bankové úvery 14 10321 87829 5916 8810,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00005 000
Dlhodobý dlh 14 10321 87829 5916 8810,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,50357,692,500,48241 592
Doba obratu aktív 121,922 789100,07106,883 324
Doba obratu pohľadávok 5,50357,692,500,48242 735
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000152 322
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10 45844 465763,12469,0010 976
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00002 926
EBIT v minulom roku -22 429-17 615-28 984-52 6223 781
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -25 737-22 429-17 615-28 984-52 622
EBITDA -22 390-19 092-13 923-32 682-52 256
EBITDA marža -5,27-25,49-0,4716-0,5126-29,98
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -22 390-19 092-13 923-32 682-52 256
Finančné účty 562,001 024751,006 2282 573
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 95,0818,8510,343,842,31
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -95,08-18,85-10,34-3,84-2,31
Hrubá marža -3,04-14,01-0,0291-0,1369-28,75
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -22 563-19 255-14 441-19 701-52 463
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 85,7815,947,634,393,30
Krátkodobé pohľadávky 64,00734,00202,0075,006 960
Krátkodobé záväzky 121 63391 24461 71972 92047 992
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 200,00168,00317,003 142922,00
Krytie dlhovej služby -18,85-10,71-10,22-193,380,0000
Nákladové úroky 1 1881 7831 362169,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 7831 362169,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 17 13011 24030 37965 47951 701
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000115,00
Neobežný majetok 792,003 9667 14010 3140,0000
Obežný majetok 626,001 758953,006 30314 533
Obrat aktív 2,990,13093,653,420,1098
Obrat neobežného majetku 5,360,18894,135,500,0000
Obrat obežného majetku 6,780,426130,989,000,1098
Odpisy 3 1743 1743 1742 3810,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 1743 1743 1742 3810,0000
Osobné náklady 8 4967 48111 79823 2731 059
Ostatné náklady na finančnú činnosť 173,00163,00518,00819,00207,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -23 751-21 038-16 763-27 732-53 582
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,22300,28150,36850,52951,59
Podiel EBIT k aktívam -18,15-3,92-2,18-1,74-3,62
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -18,15-3,92-2,18-1,74-3,62
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,21410,26230,32850,51481,57
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,6594-0,7131-13,73-2,67-0,0211
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,13241,370,02540,09771,48
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-435,70
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,52-1,40-0,0728-0,3751-47,31
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,10-0,9846-0,0574-0,3403-47,31
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,13241,370,02540,10971,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 239,90105,37111,4310,2413,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,47310,57430,551436,850,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 9,953,823,660,41410,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 96,0819,8511,344,843,31
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,01-1,05-1,10-1,26-1,43
Pridaná hodnota -12 885-10 491-859,00-8 729-50 105
Rentabilita aktív, ROA -18,99-4,23-2,46-1,81-3,69
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,19970,22440,23820,47241,59
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,08-5,95-6,59-2,46-0,9218
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,08-5,95-6,59-2,46-0,9218
Služby 12 9789 19018 53245 19337 191
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 4185 7248 09316 61714 533
Spotreba materiálu… 4 1522 05011 84720 28614 395
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 14 10321 87829 5916 8810,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 245749,0029 52063 6501 596
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00006 9000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 245749,0029 52056 7501 596
Účtovný cash flow 562,001 024751,006 2282 573
Úročený dlh 14 10321 87829 5916 8810,0000
Úrokové krytie -21,66-12,58-12,93-171,500,0000
Vlastné imanie -134 823-107 899-83 687-63 750-33 637
Všetky záväzky 136 241113 62391 78080 36748 170
Výsledok hospodárenia -25 564-22 266-17 097-28 163-52 256
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -25 564-22 266-17 097-28 163-52 256
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -26 925-24 212-19 937-30 113-53 582
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -24 212-19 937-30 113-53 5822 821
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -26 925-24 212-18 977-29 153-52 622
Záväzky 136 241113 62391 78080 36748 170
Záväzky z obchodného styku 200,00168,00317,003 142922,00
Zisk pred zdanením -26 925-24 212-18 977-29 153-52 622
Zmena EBIT 1,151,270,60770,5508-13,92